Regio's Rode Kruis-Oost-Vlaanderen

Het Regiocomité is een orgaan binnen het provinciale niveau. De Regiocomités spreken en beslissen over uitvoerende materies van regionaal beleid binnen het kader dat is afgesproken op provinciaal niveau.
Binnen de Regiocomités worden ook de afdelingsgebonden materies besproken die een breed draagvlak vereisen.
De kerntaken van de regio zijn afdelingsbegeleiding, voorbereiding van het algemene beleid en toezicht op de uitvoering ervan.

Het Regiocomité is samengesteld uit:

  • de regiovoorzitter
  • één of twee regio-ondervoorzitters
  • de voorzitters van de afdelingen die tot die regio behoren
  • de vaste afgevaardigden van de provinciale disciplines waartoe de kerntaken van de afdelingen behoren, die zijn aangeduid door het Provinciecomité.

          De regiovoorzitter kan een verslaggever aanstellen die het Regiocomité bijwoont.

 

De provinciale werking wordt verdeeld in 4 regio's. Ieder heeft zijn eigen Regiocomité.

de regio's:

A:  Het Gentse

B:  Dendermonde - Sint-Niklaas

C:  Aalst - Oudenaarde

D:  Meetjesland