Word vrijwilliger

Vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze afdeling én van het Rode Kruis. Vrijwilligers maken het Rode Kruis tot wat het is. Maar het Rode Kruis heeft steeds nieuwe vrijwilligers nodig, om te kunnen inspelen op nieuwe noden, omdat er vrijwilligers wegvallen,... Jouw inzet is dan ook heel welkom.

Wat kan je doen?
Onze afdeling heeft alle soorten helpende handen nodig. Je kunt boeken uitlenen in een ziekenhuis, lesgeven, mensen bezoeken, administratief werk doen, eerste hulp verlenen, ziekenvervoer doen,...

De ene taak zal je al beter liggen dan de andere. Samen vinden we voor jou zeker een boeiende taak op maat. Het belangrijkste is dat je het graag doet.

Wederzijdse afspraken

 • Wat kan je van het Rode Kruis verwachten?
 • Je bepaalt zelf de grenzen van je engagement. We maken met jou afspraken over de tijd die je wilt spenderen en je taken als vrijwilliger.
 • We zorgen voor een goede opleiding en voor begeleiding en ondersteuning die bij je taak horen.
 • Je krijgt een Rode Kruisbadge om je herkenbaar te maken als Rode Kruisvrijwilliger en als dit nodig is voor je functie, krijg je ook de nodige kleding (bijvoorbeeld Hulpdienstpak).
 • We geven je informatie over de activiteiten van je dienst, je afdeling en de globale werking.
 • Binnen je taak krijg je de gepaste verantwoordelijkheid en inspraak.
 • We zorgen voor een passende verzekering.
 • Kosten die voortvloeien uit je vrijwilligerswerk worden vergoed.


Wat verwacht het Rode Kruis van jou?

 • Je bent steeds bereid te handelen volgens de Fundamentele Beginselen van het Rode Kruis.
 • Je volgt de vorming en bijscholing die bij je taak horen.
 • Je zet je belangeloos in met verantwoordelijkheidszin.
 • Je werkt op een loyale manier met iedereen samen.
 • Je doet alles om het imago van het Rode Kruis hoog te houden.
 • Je begrijpt dat voor het Rode Kruis het rekruteren van nieuwe vrijwilligers en fondsenwervingen heel belangrijk zijn om zich blijvend te kunnen inzetten voor mensen in nood. Daarom neem je op een gepaste manier aan deze activiteiten deel.
 • Je respecteert de statuten, het huishoudelijke reglement en de vademecums.

 

Elke dag helpen wij mensen. Dat doen we overal, dus ook in jouw buurt. Om meteen met de deur in huis te vallen: wil je ons helpen als vrijwilliger? Jouw talenten en enthousiasme kunnen we absoluut gebruiken. Je vindt vast iets wat je graag doet. Voorkennis of een specifiek diploma is niet nodig, wij geven je een goede opleiding en ondersteuning. Kom erbij en help ons helpen!

Aarzel geen seconde en zeg ja!

Zeg ja en neem contact met de afdeling of de provinciale zetel

Activiteitenvrijwilliger in een zorgvoorziening

Lees meer

Administratief hulpverlener bij rampen

Lees meer

Animator Vakantiekampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen

Lees meer

Animator Vakantiekampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen met een beperking

Lees meer

Brugvrijwilliger ondersteunt kinderen bij hun schoolwerk

Lees meer

Chauffeur op vakantie voor mensen met een beperking

Lees meer

Hulp bij de organisatie van bloedinzamelingen

Lees meer

Hulpverlener op evenementen

Lees meer

Initiator of jeugdmonitor Eerste hulp

Lees meer

Jeugdwerk bij Jeugd Rode Kruis

Lees meer

Kook- en logistieke hulp Vakantiekampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen

Lees meer

Lesgever eerste hulp

Lees meer

Logistieke hulp in de magazijnbibliotheek

Lees meer

Monitor speelweken voor kinderen in onze opvangcentra

Lees meer

Ongevallensimulant

Lees meer

Promovrijwilliger

Lees meer

Psychosociaal hulpverlener bij rampen

Lees meer

Verpleegkundige tijdens de vakantie voor mensen met een beperking

Lees meer

Vrijwilliger bij het Rode Kruis in jouw buurt

Lees meer

Vrijwilliger communicatie & promotie

Lees meer

Vrijwilliger in een opvangcentrum

Lees meer

Vrijwilliger rondleidingen donorcentrum Mechelen

Lees meer

Vrijwilligerswerk in een donorcentrum

Lees meer

Zorgbibvrijwilliger in een zorgvoorziening

Lees meer

Zorgmedewerker nacht tijdens de vakantie voor mensen met een beperking

Lees meer

Zorgmedewerker tijdens de vakantie voor mensen met een beperking

Lees meer
4635

covid-19 ziekenwagenuren vrijw. Oost-Vl.

2585

actieve vrijwilligers in Oost-Vlaanderen

56

afdelingen zijn er in Oost-Vlaanderen