Bestuur

 

De provinciale werking

Hier leer je haar vrijwilligers kennen!

In de provincie heb je verschillende medewerkers.


de provincievoorzitter wordt bijgestaan door de regiovoorzitters en ondervoorzitters.
Samen met de provincievoorzitter zetelen zij in de provincieraad.

De provincieraad zorgt voor het dagelijkse bestuur van onze provincie.
In deze raad worden de dagelijkse problemen van de provinciewerking besproken.

Uiteraard kunnen deze voorzitters niet zonder de dagelijkse steun van de afdelingsvoorzitters en de provincieverantwoordelijken!

Dit zijn de provincieverantwoordelijken voor de verschillende disciplines.
De provincieverantwoordelijken worden ook nog bijgestaan door een geneesheer, apotheker, enz.

 

De provincieraad

Het provinciecomité

PR en Werving

Dringende Sociale Interventie [ DSI ]

Dienst van het Bloed

Hulpdienst

Internationale Samenwerking

Jeugd Rode Kruis

Sociale Hulpverlening

Vorming

Zorgbib