Met de steun van ...

Dag in, dag uit staan vrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen, afdeling Sint-Niklaas, klaar om hun medemensen te helpen. Hun vrijwillige motivatie en inzet, hoe groot of klein ook, is op zich echter niet voldoende. Het is mede dankzij bijkomende externe steun dat we onze missie kunnen volbrengen: opkomen voor kwetsbare mensen en actief zijn op het vlak van rampenbestrijding, zelfredzaamheid en bloedvoorziening. 

Waar mogelijk, trachten we onze diensten gratis of zo goedkoop mogelijk aan te bieden aan de bevolking, om de drempel voor hen zo laag mogelijk te houden. De opbrengst van onze fondsenwervingen gaat integraal naar onze eigen afdeling. Dit is één van de redenen waarom we deze prijzen kunnen volhouden.  

Met ons toenemend aantal activiteiten, donoren en vrijwilligers, hopen we oprecht om continu op de zo gewaardeerde steun van buitenaf te mogen rekenen.  

Dankzij de blijvende steun van gulle sponsors, kunnen we de verwezenlijkingen van Rode Kruis-Sint-Niklaas met volle moed verder zetten. We wensen onderstaande schenkers dan ook hartelijk te bedanken. 

 

Rotary Sint-Niklaas: Tijdens de autoloze zondag mochten onze hulpverleners twee interventiefietsen ontvangen. Dit zorgt ervoor dat de responstijd van onze interventieploegen veel lager wordt, zonder dat we auto's moeten inzetten.

 

KIWANIS  Sint-Niklaas: een schenking van een compleet uitgeruste radio voor onze hulpdienst. Goede communicatie tijdens interventies is dan ook van cruciaal belang.

 

 

SHUTDOWN FASTENERS & SPECIALS BELGIUM bvba: een opblaasbare tent voor onze discipline Communicatie & Werving. Vrijwilligers aantrekken en fondsenwerving blijven primordiale pijlers. 

     

 

IMMO DE PRINS: vijf veiligheidshelmen voor interventies tijdens preventieve hulpverlening. We garanderen hiermee de veiligheid van onze hulpverleners.

    

 

Wenst u met uw bedrijf ook uw steentje bij te dragen? Dat kan! Neem daartoe contact op met Goedele Firlefyn, afdelingsverantwoordelijke ‘Communicatie en Werving’, via info@sint-niklaas.rodekruis.be. 

Uw gift gaat gegarandeerd goed gerieven.