Huiswerkbegeleiding

Het Brugfigurenproject

Sommige kinderen hebben het moeilijk op school en kunnen extra begeleiding goed gebruiken. Denk maar aan kinderen uit kwetsbare of allochtone gezinnen, kinderen met een handicap, kinderen van wie een ouder of grootouder overleden is, kinderen van wie de ouders recent gescheiden zijn en anderstalige nieuwkomers. Deze kwetsbare kinderen hebben nood aan iemand die een brug slaat tussen school en thuis. Met ons Brugfigurenproject zorgen wij daarvoor. Op school of bij de gezinnen thuis zorgen wij voor extra begeleiding. Bij huistaken, maar ook bij activiteiten in de klas. Zo helpen we de kloof tussen school en thuis te verkleinen.

In Sint-Niklaas is dit project sinds 2017 actief. Tot 2020 werkten we samen met 5 kleuter- en lagere scholen. Maar dit aantal zal tijdens het schooljaar 2021-2022 stijgen tot maarliefst 11!