UPDATE: Verdeling Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's)

Sinds dinsdag 5 januari 2021 zijn de reguliere ophalingen op dinsdagavond en zondagmiddag afgelopen.

Op vraag van FOD Volksgezondheid zijn we in januari en februari wel nog enkele keren op zaterdag tussen 10 en 12u open om het pakket PBM's uit de strategische voorraad te komen ophalen.

Deze data zijn:

  • Zaterdag 9/1
  • Zaterdag 21/1
  • Zaterdag 6/2
  • Zaterdag 20/2

Deze ophaling is enkel voor personen werkzaam in de zorg die zich geregistreerd hebben via FOD Volksgezondheid.
U brengt de QR-code mee uit de bevestigingsmail van de FOD.