Crisishulp bij noodweer

Midden juli, de tijd stond even stil. Het noodweer zorgde ervoor dat er grote delen van Wallonië overstroomde. Onze vrijwilligers harten bloedden bij het zien van de beelden in de media. Al snel kwam de search & rescue opgang, en stonden ook wij paraat om bij te springen wanneer nodig.

De eerste dagen na de overstroming hadden we 10 vrijwilligers die gepakt en gezakt waren om te vertrekken wanneer er zich toch nog een dijkbreuk zou voordoen in Limburg. Echter duurde het nog tot onze nationale feestdag dat 3 van onze leden ter plaatse de schade gingen opmeten. Het schok effect was groot, maar vol goede moed hielpen ze met sorteren en verpakken van hulpgoederen. Het weekend erna, werden we weer met de voeten op de grond gezet. Dinant werd opnieuw slachtoffer van het noodweer. 

Gelukkig stagneerde de situatie al snel en gingen 4 leden, waaronder een arts en verpleegkundige, afgelopen woensdag op pad naar Trooz. Ze hebben zich ongenaakbaar ingezet bij de medische post en bij het helpen van slachtoffers thuis. De vrijwilligers vonden het een heftige ervaring maar vooral de goede samenwerking met La Croix Rouge Belgique dragen ze een warm hart toe.

Ondertussen gaan we in Sint-Niklaas ook verder met het inzamelen van financiële hulp en stellen we onze logistieke materialen ter beschikking. De organisatie ligt in handen van de lokale overheden en het Waalse Rode Kruis, wanneer ze ons nodig hebben, zullen wij ons terug vrij maken en ter plaatse gaan.

Jammer genoeg werd er in de media geopperd dat wij niet ter plaatse zijn en dat we enkel oproepen tot financiële hulp. Niets is minder waar, vanaf de eerste minuut zijn er Rode Kruis medewerkers en vrijwilligers ingezet. Het Rode Kruis maakt deel uit van de gemeentelijke, provinciale en federale rampenplannen. Waalse en Limburgse collega’s deden evacuaties, transport van gewonden, oprichten van opvangcentra voor getroffenen en het verdelen van noodgoederen. Deze goederen kwamen uit een strategische stock van het Rode Kruis.

De crisisvrijwilligers werden pas later ingezet omdat het hier niet opgeleide mensen betreft. De vaste Rode Kruisvrijwilligers hebben verschillende opleidingen gevolgd om in rampsituaties te kunnen werken.

Ook willen wij alle vrijwilligers van onze afdeling bedanken omdat we weer massaal op hen konden rekenen. Het is weeral bewezen dat we zonder deze moedige vrijwilligers niets zijn. Laat ons dan ook hopen dat de weergoden ons vanaf nu gunstig zijn.