Sinds 1949 actief

HISTORIEK

Op 9 mei 1947 gaf het provinciaal bestuur toelating om een zelfstandige afdeling in Oud-Turnhout op te richten. Afdeling Oud-Turnhout startte in 1947 voorlopig als onderafdeling van ‘de grote zuster’ Turnhout. Als overgangsmaatregel bepaalde men dat de afdeling zelfstandig kon worden als de werking voldoende uitgebouwd was.

Het bestuur van de onderafdeling werd gevormd door Gaston Waterschoot-voorzitter, Sophie Münster-ondervoorzitter, dokter Peter Hus-secretaris en Jan Leysen-schatbewaarder. In deze periode kort na de Tweede Wereldoorlog hield het Rode Kruis zich vooral nog bezig met zaken uit de oorlogsjaren. Zo zijn er documenten waaruit blijkt dat Gaston Waterschoot de Amerikaanse militaire overheid bijstond bij de opsporing en repatriëring van Amerikaanse soldaten die omkwamen op Oud-Turnhouts grondgebied.

Na het gunstige advies van het provinciaal bestuur werd de afdeling in 1949 autonoom. Dokter Hus was de eerste voorzitter van afdeling Oud-Turnhout.

Het eerste wat het nieuwe bestuur deed, was een eerstehulpcursus volgen en kort daarna waren de vrijwilligers al op dienst bij wielerwedstrijden.

Onder de drijvende kracht van voornamelijk dokter Hus en de juffrouwen Clijmans startte men in de loop van de volgende jaren met de klassieke Rode Kruistaken. Gedurende velen jaren verdeelden Filomene, Caroline, Emerance en Margriet Clijmans verschillende taken binnen het bestuur.

In de beginjaren van de afdeling werd er ten huize Clijmans druk geoefend met het leggen van verbanden en het aanleren van allerhande technieken en niemand ontsnapte er aan om eens proefkonijn te zijn. Alles was netjes voorbereid.

De cursussen werden gegeven door Caroline Clijmans en kenden vanaf het begin een succes.

De bloedinzamelingen gingen door in de meisjesschool in de Kerkstraat, later verhuisden ze naar de Heischuur. Om de bloedgevers te bedanken werd er vele jaren lang een bloedgeversfeest georganiseerd.

In de tijd dat er nog geen zorgwinkels waren, kende ook de Uitleendienst van het Rode Kruis zijn opgang. Via de Uitleendienst werden allerhande hulpmiddelen uitgeleend, gaande van bedpannen tot ziekenhuisbedden. In 1956 was deze dienst in de jongensschool in de Van der Bekenlaan en was er elke dinsdag en donderdag van 15 tot 17 uur een permanentie. Daarvoor zat het materiaal thuis bij bestuurslid Marcel Meynendonckx. Op 24 april 1992 werd deze dienst overgenomen door Fons Michiels en verhuisde men naar de huidige locatie op de Steenweg op Mol. Fons is als verantwoordelijke Uitleendienst op zijn beurt opgevolgd door Paul Hermans, die tot op heden de Uitleendienst uitbaat.

Het organiseren van al deze activiteiten kostte natuurlijk geld en daarom werden er verschillende acties ondernomen om fondsen te werven. In het begin waren er de collectes aan de ingang van de kerken. Men ging dan met verschillende ploegen post vatten aan de drie kerken, om via collectebussen geld bijeen te krijgen. Om 6 uur ’s morgens was de eerste ploeg al aanwezig voor de vroegmis.

Later begon men met het organiseren van de Kees Brug shows. De kaarten hiervoor werden door de bestuursleden deur aan deur verkocht, zelfs voorzitter Hus ging hiervoor mee op pad. Deze shows kenden steeds een groot succes en elk jaar was het toenmalige Gildenhuis uitverkocht.

Tijdens de jaarlijkse veertiendaagse van het Rode Kruis is er naast de traditionele stickerverkoop ook een artikelenverkoop in de scholen, gaande van potloden tot miniatuurziekenwagens.

Na bijna 4 decennia actief te zijn binnen het Rode Kruis van Oud-Turnhout, besloten dokter Hus en Caroline Clijmans in 1982 de fakkel door te geven aan de jongeren. Dokter Diercken wordt de nieuwe voorzitter en Eddy Van Dooren de nieuwe secretaris. Onder hun impuls wordt de Hulpdienst opgericht en wordt de eerste ziekenwagen aangekocht.

Sinds 1 januari 1997 is Jos Matheeussen de huidige voorzitter. In dezelfde periode krijgt de Rode Kruisafdeling van de gemeente Oud-Turnhout een eigen locatie aan de Steenweg op Mol 38A. Hierbij is ook een ruime garage voorzien voor het rollend materiaal van de afdeling. Op 1 januari 2019 verhuisde de afdeling naar een nieuwe locatie, Neerstraat 1.

Contact

info@oud-turnhout.rodekruis.be

 

Steenweg op Mol 38 A

2360 Oud-Turnhout

 

0470 80 15 22

+ Zet je vrijwillig in

ACTIVITEITEN VANDAAG:

 

Aangepaste vakanties

 

Bezoekersgroep 't Smeedeshof

 

Bloedinzamelingen

 

Brugfiguren

 

Hartveilig Oud-Turnhout

 

Hulpdienst

 

Internationale hulpverlening

 

Uitleendienst hulpmiddelen

 

Vakantiekampen

 

Vormingssessies eerste hulp

 

+ lees meer
8

bloedinzamelingen in Oud-Turnhout elk jaar

is onze meerwaarde voor de samenleving

5

openbare AED's zijn beschikbaar in Oud-Turnhout