Veilig bloed

Overal in Vlaanderen organiseren we bloedafnames. We garanderen dat alles veilig gebeurt. Voor ons is dat een topprioriteit.

Veiligheid van de donor

De afname van bloed en bloedproducten verloopt voor de meeste donoren veilig en zonder ongemak. Bepaalde aandoeningen (bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, bloedziekten, nierziekten) vormen een verhoogd risico op ongewenste bijwerkingen. Omdat een donatie nooit schadelijk mag zijn voor de donor, bespreekt een arts altijd vooraf zijn gezondheidstoestand.

Veiligheid van de ontvanger

We willen absoluut voorkomen dat onze bloedproducten infecties overdragen. Daarom vragen we aan onze donoren om bepaalde risicosituaties te melden. Dit gaat niet alleen over seksueel contact of bloedcontact - bijvoorbeeld na een tatoeage of piercing - maar ook over een verblijf in het buitenland. Dankzij onze selectiecriteria voor donoren die wetenschappelijk onderbouwd zijn, is België een van de veiligste landen op het vlak van bloedtransfusie. Twijfel je of je mag doneren? Doe de donorzelftest.

Waar en wanneer doneren?

Twijfel je of je mag doneren? Doe de donorzelftest.

Zo verloopt een donatie.