Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Het Rode Kruis heeft een brede waaier van activiteiten. Hieronder vind je waar we in Oud-Turnhout voor staan.

Bloedinzamelingen

Driemaandelijks organiseert de afdeling bloedafnames. Door het aanhoudend succes van de bloedafname in de Heischuur in Oosthoven werd in 2011 beslist om in de parochiezaal van het Zwaneven telkens een bijkomende bloedafname te organiseren. Elke drie maanden bieden zich 300 donoren bij de bloedafnames aan en dit aantal blijft gelukkig nog steeds stijgen. Een permanente voorraad aan bloed is en blijft immers noodzakelijk. Het bloed dat het Rode Kruis inzamelt komt terecht in de ziekenhuizen. Daar wordt het voor heel wat toepassingen gebruikt.

Vorming

De afdeling streeft ernaar om jaarlijks een cursus Eerste Hulp en Helper te organiseren. In onze cursussen leer je hoe je verschillende letsels en aandoeningen verzorgt. Door veel te oefenen raak je vertrouwd met het proces van eerstehulpverlening en merk je dat het helemaal niet zo moeilijk is. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan kortere themalessen. Zo kreeg de Judoclub van Oud-Turnhout als eerste vereniging in de gemeente het label van ‘Hartveilige sportclub’. Deze onderscheiding is ook al voor andere verenigingen een stimulans om dezelfde weg op te gaan.

Hulpdienst

De Hulpdienst is altijd paraat voor het geval dat er iets gebeurt. Uit de cursus Helper groeien op tijd en stond vrijwilligers door met het behalen van het brevet van hulpverlener. Op hulpposten zijn ze er om de aanwezigen verder te helpen, zodat iedereen onbekommerd van het evenement kan genieten.

Sociale Hulpverlening

Sociale Hulpverlening is een huis met vele kamers, we bieden volgende zorgactiviteiten aan:

  • Uitleendienst hulpmiddelen

Jaarlijks worden door de afdeling ongeveer 100 maal een aantal ‘helpende hulpmiddelen’ uitgeleend. De meest voorkomende zijn een elektrisch ziekenhuisbed, rolstoelen en krukken. Het zijn vaak belangrijke steuntjes in de rug om een tijdelijk ongemak te overbruggen.

  • Thuis in m'n tehuis

Al meer dan 20 jaar bieden we activiteiten aan in rusthuis ’t Smeedeshof. Met de uitbreiding van het rusthuis en de toename van de vergrijzing neemt de nood aan sociale contacten alleen maar toe. Het is enorm belangrijk om voldoende rekening te houden met de mens achter de bewoner. Zo wordt een tehuis voor de bewoners een beetje meer een echte thuis.

  • Vakantiekampen en Brugfiguren

Kinderen die opgroeien in een kansarme omgeving hebben het niet alleen financieel moeilijker. Ook sociaal blijven ze vaak aan de zijlijn staan, omdat ze door een gebrek aan middelen niet kunnen deelnemen aan activiteiten. Om deze kinderen te helpen, heeft Rode Kruis-Vlaanderen de Vakantiekampen en het Brugfigurenproject (huiswerkbegeleiding) in het leven geroepen.

  • Aangepaste vakanties

Voor mensen met een beperking is een ‘gewone’ vakantie niet altijd vanzelfsprekend. Ook hier biedt onze afdeling ouderen of mensen met een handicap een individuele vakantie aan, aangepast aan specifieke noden.

Internationale Samenwerking

Het Rode Kruis is een wereldwijde organisatie. Daarom is ook Rode Kruis-Oud-Turnhout wereldwijd actief. We helpen financieel bij rampen (overstromingen, oorlogen, aardbevingen…) en we bieden ook ontwikkelingshulp in Burundi, Namibië en Nepal.

We zijn op veel vlakken actief, daarom vind je bij ons zeker een taak die bij je past.
Heb je zin om mensen te helpen in je vrije tijd? Sta je graag klaar voor anderen?
Tussen onze talrijke vrijwilligersfuncties zit vast iets dat je aanspreekt!

Je bent van harte welkom in onze Rode Kruisafdeling.