Hulp nodig op jou evenement (preventieve acties)

Waar veel mensen bij elkaar komen, is er een verhoogd risico op ongevallen. Organiseer je een groot evenement, concert, sportwedstrijd of een andere activiteit? Je kan op ons beroep doen voor een preventieve hulpactie. Onze ervaren en goed opgeleide hulpverleners garanderen een kwaliteitsvolle hulpverlening. Bij elke hulpactie brengen we een AED-toestel (automatische externe defibrillator) mee.

Kwalitatieve hulp op maat

Wij bieden je eerste hulp op maat van je evenement. Je bent zeker van kwalitatieve hulp gebaseerd op jarenlange expertise en wetenschappelijke richtlijnen. Wij garanderen een efficiënte samenwerking.

Een hulpactie aanvragen?

Via onderstaand aanvraagformulier doorloop je alle stappen die nodig zijn om een correcte inzet van vrijwilligers en materiaal te waarborgen tegen een correcte prijs.
Stuur je aanvraag op
- per post: Rode Kruis-Bredene  Hulpdienst, Prinses Elisabethlaan 47, 8450 Bredene
- digitaal: hulpdienst@bredene.rodekruis.be 

Aanvraagformulier

  • “Uw contact G.0495 67 31 08”

    Dirk Pirard Verantw. hulpdienst

61

Preventieve hulpacties in 2018

1955

Gepresteerde uren op prev. diensten 2018

461

Verzorgingen in 2018