Word vrijwilliger

Elke dag helpen wij mensen. Dat doen we overal, dus ook in jouw buurt. Om meteen met de deur in huis te vallen: wil je ons helpen als vrijwilliger? Jouw talenten en enthousiasme kunnen we absoluut gebruiken. Je vindt vast iets wat je graag doet. Voorkennis of een specifiek diploma is niet nodig, wij geven je een goede opleiding en ondersteuning. Kom erbij en help ons helpen!

Aarzel geen seconde en zeg ja!

Ja! Ik wil graag helpen

 • De fundamentele beginselen van het Rode Kruis

  Als je kandidaat bent om vrijwilliger binnen het Rode Kruis te worden dan dien je de zeven fundamentele beginselen van het Rode Kruis te onderschrijven:

  1. Menselijkheid
  Menselijkheid is de drijfveer van al ons handelen. Het Rode Kruis wil menselijk leed voorkomen en verlichten. Daarom zetten we ons in om leven, gezondheid en waardigheid van de bevolking te beschermen. We streven naar wederzijds begrip, vriendschap, samenwerking en blijvende vrede.

  2. Onpartijdigheid
  Elke actie van het Rode Kruis gebeurt onpartijdig. Mensen die in de grootste nood verkeren, krijgen voorrang, los van ras, overtuiging, sociale klasse of nationaliteit.

  3. Neutraliteit
  Het Rode Kruis stelt zich altijd neutraal op. Want alleen door neutraal te blijven, kunnen we het vertrouwen en het respect krijgen van iedereen. We mengen ons nooit in debatten die politiek, raciaal, religieus of ideologisch gekleurd zijn. Bij conflicten kiezen we geen partij.

  4. Onafhankelijkheid
  Het Rode Kruis staat op zijn onafhankelijkheid. We helpen de overheden bij hun hulpverlening, maar we bepalen zelf ons beleid en maken zelf onze keuzes. We zoeken ook zelf naar financiële bronnen bij de bevolking, bedrijven en overheden. Geen druk of invloed van buitenaf mag onze werking bepalen, zodat we steeds volgens onze fundamentele beginselen kunnen werken.

  5. Vrijwilligheid
  Het Rode Kruis werkt op basis van vrijwillige inzet. Geen enkele vrijwilliger werkt mee om zich financieel of materieel te verbeteren. Alle inkomsten gaan naar hulpverlening, opleiding en uitrusting. We streven geen financiële winst na.

  6. Eenheid
  Er is in elk land één Rode Kruis: elk land kan slechts één nationale vereniging tellen. In België is dat het Belgische Rode Kruis met zijn twee vleugels: onze Franstalige collega’s (Croix-Rouge de Belgique - Communauté francophone, met inbegrip van de Duitstalige Gemeenschap) en Rode Kruis-Vlaanderen. Rode Kruis-Vlaanderen verzekert de werking over heel Vlaanderen. We staan open voor iedereen wil meewerken en respect heeft voor onze Fundamentele Beginselen.

  7. Universaliteit
  We zijn een wereldwijde organisatie waarvan alle nationale verenigingen gelijkwaardig zijn. We hebben dezelfde plichten om elkaar te helpen en dezelfde rechten om op steun van de anderen te rekenen.

 • Gezocht: hulpdienstvrijwilligers.

  Je maakt deel uit van een groep vrijwilligers die instaan voor hulpverlening op evenementen, sportwedstrijden, festivals …. Tevens word je ingeschakeld bij rampen, evacuaties en andere dringende interventies.

  Behalve de algemene voorwaarden dient een hulpdienstvrijwilliger over volgende kwalificaties te beschikken:

  - Je bent minstens 16 jaar en woonachtig in de regio Bredene
  - Je kan goed functioneren in groep
  - Je neemt initiatief
  - Je bent bereid de nodige opleidingen te volgen
  - Je bent zelfzeker
  - Je beschikt over sociale vaardigheden

  Word dan Hulpdienstvrijwilliger!

  Je start met een gratis opleiding EHBO & Helper om zo verder te groeien tot een event hulpverlener.
  Ben je reeds hulpverlener-ambulancier, verpleegkundige of arts, dan kan je via een verkorte opleiding eveneens deel uitmaken van de hulpdienst.
  Er is mogelijkheid om intern door te groeien!

  Opleidingen zijn voorzien binnen de structuren van het Rode Kruis. Alle opleidingen worden bekostigd door de afdeling Bredene.

  Stel je kandidaat op hulpdienst@bredene.rodekruis.be 

 • Gezocht: gelegenheidsmedewerkers.

  Wanneer je echt niet veel tijd hebt maar je toch nog wil engageren dan kan je bij ons terecht als gelegenheidsmedewerker. Deze persoon versterkt ons vast team bij speciale acties als het bussen van de infobrochures, hulp bij het jaarlijks ontbijtbuffet, zelfkleververkoop, onderhoud lokaal en garage, bemannen stand op braderie of kerstmarkt enz..

  Behalve de algemene voorwaarden dient een gelegenheidsmedewerker over volgende kwalificaties te beschikken:

  - Goed functioneren in groep
  - Verantwoordelijkheidszin hebben
  - Overtuiging en enthousiasme uitstralen

  Je krijgt een briefing in de afdeling. Je bent verzekerd als je in functie bent.

  Stel je kandidaat op secretaris@bredene.rodekruis.be

461

Verzorgingen in 2018

723

Bloedafnames in 2018

38

Vrijwilligers op dit moment