Het plaatselijk bestuur of afdelingscomité van Rode Kruis-Bredene

Alle leden zijn vrijwilligers die hun vrije tijd ten dienste stellen van het Rode Kruis-Bredene. Het comité komt elke tweede dinsdag van de maand samen om de agendapunten van alle functies en diensten te bespreken. Ze heeft tot taak toe te zien dat de richtlijnen van Rode Kruis-Vlaanderen opgevolgd worden en de dagelijkse werking van de afdeling te optimaliseren.

Afdelingsvoorzitter (functie)

Matthys Roosmarijn  Roosmarijn Matthys  /  voorzitter@bredene.rodekruis.be  /  gsm 0470 21 16 80

Ondervoorzitter (functie)

  Stephanie Combel / stephanie.combel@vrijwilligers.rodekruis.be / 0472 27 89 36

Secretaris (functie)

Betty Deley  Betty Deley / secretaris@bredene.rodekruis.be  /  gsm 0474 35 95 48

Penningmeester (functie)

Jean goutsmit  Jean Goutsmit  /  penningmeester@bredene.rodekruis.be  /  gsm 0494 54 74 63 

Verantwoordelijke hulpdienst (dienst)

  Marijke Geyssens /  hulpdienst@bredene.rodekruis.be  / 0472 27 89 36

Verantwoordelijke communicatie en werving (dienst)

Johan Lambersy  Johan Lambersy  /  pr@bredene.rodekruis.be  /  0468 15 90 07

Vorming (dienst)

Nick Vander Schaeghe  Nick Vander Schaeghe  /  vorming@bredene.rodekruis.be  /  0496 93 58 80

Verantwoordelijke bloed en plasma (dienst)

 Sandy Mommerency  /  bloed@bredene.rodekruis.be  /  0494 12 69 36

Uitleendienst (dienst)

Daniel Callebout Daniel Callebout / socialehulpverlening@bredene.rodekruis.be / 0470 65 20 49 

Econoom (functie)

Liesbeth Vercnocke  Liesbeth Vercnocke  /  econoom@bredene.rodekruis.be  /  0497 15 30 47

Afdelingsdokter (functie)

  Martha Wolfskeil

Afdelingsapotheek (functie)

Apotheek Seynhave  Apotheek Seynhave