Steun onze vrijwilligers die zich dagelijks belangeloos inzetten voor de gemeenschap 24/24u - 7/7 week - 365/365 dagen/jaar via de lokale steunactie..
Meer info.

LOKALE STEUNACTIE:

OPROEP voor de mensen die al een gift aan onze afdeling hebben gestort sinds 1 september 22.
Normaal krijgen wij begin oktober de eerste "dankbrieven" binnen die wij zelf gaan bezorgen. Zo ook voor de stortingen van oktober.
Op 17 november, kregen we bericht van ons hoofdbestuur dat alle dankbrieven van 01 september tot eind oktober rond de eind van deze maand (november) bij ons afgeleverd zullen worden. Onze vrijwilligers gaan alle brieven bezorgen vóór 15 december.

EEN DIKKE MERCIE, DANK U WEL.
Rode Kruis-Bredene

Kalender bloedafnames 2023 in Bredene.

Gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck,
Prinses Elisabethlaan 47, telkens van 17 tot 20u.
De afnames gebeuren enkel op afspraak en dit kan op:
   - de website  https://donorportaal. rodekruis.be/   
   - of op het gratis telefoonnummer 0800 777 00

Januari       dinsdag 3 en maandag 9
April            maandag 3 en dinsdag 11
Juli               dinsdag 4 en maandag 10            
September dinsdag 26
Oktober      maandag 2 

EXTRA zomerafname woensdag 12 juli

De lokale steunactie 2022-23 Rode Kruis-Bredene.
Uw storting maakt wel degelijk het verschil!

De lokale afdelingen doen terug een beroep op de bewoners in hun gemeente om hun afdeling te steunen zodat ze hun werking verder kunnen zetten. In Bredene hebben onze vrijwilligers brieven "LOKALE STEUNACTIE" gebust in alle bussen van de gemeente. Deze actie is, samen met de stickerverkoop in het voorjaar, de belangrijkste fondsenwervingsactie. Alle aankopen zoals wagens, kledij, opleidingsmateriaal, uitleenmiddelen, medicatie, hulptassen, zendertelefoons, tenten, opleidingen enz... moeten met deze opbrengsten betaald worden. 
Door een vrije bijdrage te storten op rekening BE65 0018 8565 0896 help je ons helpen.  Je stort wat je wilt; hetzij eenmalig, hetzij maandelijks, hetzij bv op de pare maanden .. de keuze is aan jouw. Na je storting ontvang je een Rode Kruiskaart 2022-'23 en kan je 25% korting krijgen op de dagprijs voor het ontlenen van medische hulpmiddelen bij in onze afdeling. 

Al onze vrijwilligers, de mensen die wij opleiden, helpen, verzorgen enz... zullen u enorm dankbaar zijn.

Een leven redden is toch zo eenvoudig (als je weet wat je moet doen).

De gemeente Bredene heeft een enorme inspanning geleverd om Bredene hartveilig te maken. Ze plaatste immers alle AED-toestellen buiten. Dit betekent dat iedereen er gebruik van kan maken en zo levens kan redden. Het gebruik van zo'n toestel is eenvoudig maar het helpt enorm als je een cursus reanimeren en defibrilleren gevolgd hebt. Immers manuele controle van de beademing en hartmassage is zeker nodig in afwachting dat het toestel beschikbaar is. Waarom zou je twijfelen iemands leven te redden. Volg nu een gratis cursus reanimeren en defibrilleren. Verenigingen kunnen zelf een cursus aanvragen als ze met minstens 12 personen zijn.
Link naar de cursus

Rode Kruis - Bredene

Prinses Elisabethlaan 47
8450 Bredene

105.110.102.111.64.98.114.101.100.101.110.101.46.114.111.100.101.107.114.117.105.115.46.98.101@nospam.com
T: 0468 15 90 07

BE65 0018 8565 0896