Sociale activiteiten

Grote steun zit in kleine dingen

De hulpverlening van het Rode Kruis is heel uiteenlopend. Onze sociale activiteiten zijn misschien niet altijd even zichtbaar voor de buitenwereld, maar ze betekenen wel een wereld van verschil voor de mensen die erop rekenen. Denk bijvoorbeeld maar aan bejaarden, chronisch zieken, mensen met een handicap, gezinnen die in armoede leven… Een bemoedigend woord, een steuntje in de rug of hulp waar mogelijk kunnen wonderen doen.


Rode Kruis-Lier in Czagani

Een aantal vrijwilligers van Rode Kruis-Lier is actief binnen de werking van het Rust- en verzorgingstehuis Czagani te Broechem. Deze vrijwilligers kunnen uiteraard niet overal ingezet worden en nemen nergens de plaats in van het personeel van de instelling. Ze worden ingeschakeld in diensten als onthaal, de keuken en animatie. Deze vrijwilligers bieden de residenten van de instelling dat extraatje dat het personeel omwille van geld- en/of tijdgebrek niet kan bieden.


Rode Kruis-Lier in Huize Nazareth

In een verzorgingstehuis kan een boek wonderen doen. Rode Kruisvrijwilligers gaan daarom op pad om ter plaatse boeken uit te lenen. Ze besteden daarbij veel aandacht aan het contact met de bewoners. Voor bejaarden in een verzorgingstehuis duren de uren immers soms lang, voor hen kan even wegdromen met een goed boek enorm deugd doen, het brengt afwisseling in de dagdagelijkse activiteiten. In Huize Nazareth werden vorig jaar door onze vrijwilligers 488 boeken uitgeleend.