Tanzania

Onze afdeling steunt de gezondheidsactiviteiten van Rode Kruis
Vlaanderen in Vluchtelingenkamp Nduta in Tanzania.

In de zuidoostelijke regio van Afrika waar Rode Kruis-Vlaanderen actief is, ontstonden er de voorbije jaren een aantal grote vluchtelingenstromen.

Deze regio wordt regelmatig getroffen door extreme natuurrampen. Denk maar aan de vulkaan Nyiragongo in Oost-Congo die in mei 2021 uitbarstte. In november van datzelfde jaar kreeg Zuid-Soedan te kampen met overstromingen. Mensen moeten hierdoor vaak hun huis verlaten, op zoek naar veiligheid. Maar natuurrampen zijn niet de enige reden waarom mensen in deze regio op de vlucht slaan. Sinds 2015 zijn er meer dan 230.000 personen de politieke crisis in Burundi ontvlucht en op zoek naar veiligheid in buurlanden.

Naast de buurlanden Rwanda en Oeganda, vangt ook Tanzania vluchtelingen op. Vandaag gaat dit over meer dan 246.000 vluchtelingen. Rode Kruis Tanzania is samen met verschillende internationale NGO’s actief in één van de twee vluchtelingenkampen, en Rode Kruis-Vlaanderen werkt samen met Rode Kruis Tanzania om deze kwetsbare mensen te helpen.

Rode Kruis-Vlaanderen is sinds 2017 actief in Tanzania, en versterkt sinds begin 2021 de activiteiten van Rode Kruis Tanzania in het vluchtelingenkamp Nduta bij het bemannen van gezondheidsposten, de organisatie van eerstehulpopleidingen, het organiseren van de bloedvoorraad van het nabijgelegen ziekenhuis en bij de deur-aan-deur gezondheidspreventie bij de bewoners van het kamp en de omliggende dorpen.1000 euro 

Nathalie, Flying expert voor Rode Kruis-Vlaanderen, volgt onze samenwerking in het
vluchtelingenkamp Nduta nauw op en geeft meer uitleg:

“Het vluchtelingenkamp heeft onze steun hard nodig. Bovenop de 60.000 vluchtelingen die hier momenteel worden opgevangen, wordt het kamp sinds de sluiting van een ander vluchtelingenkamp in het noorden nu nog meer belast. Onze expertise en steun voor onder andere het uitbaten van een extra gezondheidshulppost is hier dus meer dan welkom.“

Met uw hulp kunnen we dit project nog beter steunen:

Onze afdeling steun dit project in 2022 met een donatie van 1400 Euro. Hiermee maken we 2 van de 4 targets waar: een opleiding en bloedinzameling.

Organisatie van een hulppost 

Met 5000 euro kunnen we een gezondheidshulppost in het kamp gedurende een maand bemannen en uitbaten met o.a. vroedvrouwen, psychiatrisch verpleegkundigen, voedingsdeskundigen, artsen, laboranten, farmaceutisch-technisch assistenten en administratief personeel. De bewoners van het kamp kunnen er terecht voor een medische consultatie. In de apotheek van de hulppost kunnen ze de voorgeschreven geneesmiddelen ophalen. Je kan het vergelijken met een interventiepost in Vlaanderen.

Organisatie van een bloedinzameling

Met 400 euro steunen we de organisatie van een bloedinzameling en kunnen de bloedzakjes, naalden en bloedtubes, het transport naar het testcentrum en de omkadering van de vrijwilligers bekostigd worden.

Meerdaagse opleiding eerste hulp 

Met 1000 euro kunnen we een vijfdaagse eerstehulpopleiding aanbieden aan werknemers en vrijwilligers van Rode Kruis Tanzania en geïnteresseerden, inclusief simulatiematerialen, reanimatiepoppen, didactische materialen en polo’s, banners en affiches. Tijdens deze opleiding leiden twee facilitatoren tien deelnemers op.

Behandeling van ondervoede kinderen

Met 250 euro voorzie je de apotheek van de gezondheidshulppost van geneesmiddelen voor de meest kwetsbaren van het kamp en krijgen vijf ondervoede kinderen de nodige geneesmiddelen en behandeling aangeboden.

Wil jij ook helpen?

Dit kan door een gift te doen op het rekeningnummer van Rode Kruis-Lier: BE75 7360 2528 6651 met vermelding “Project Tanzania”. Goed om te weten: jij krijgt een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro.

Wil je graag in jouw klas of vereniging een activiteit rond dit onderwerp organiseren, dan kunnen we jou daar bij helpen. Neem gerust contact op met internationale@lier.rodekruis.be.