Geschiedenis Rode Kruis

Afdeling Hamont-Achel

In de maand juni van 1953 is de plaatselijke Rode Kruisafdeling opgericht, met als eerste voorzitter de Heer Frans Wijnen; toenmalig zaakvoerder van het “hulzenfabriek” in de Stationsstraat (waar nu de Carrefour staat).

In de naoorlogse jaren bestond de hoofdactiviteit van ons Rode Kruis vooral uit het helpen van langdurig zieken aan huis (de voorloper van de huidige thuisgezondheidszorg) en het uitdelen van tweedehands kledij, dekens en lakens aan de minst bedeelden. Hiervoor werkte de afdeling samen met de toenmalige Commissie van Openbare Onderstand (het huidige OCMW).

Ook vonden er om de vier maanden bloedinzamelingen plaats (toen nog in glazen potten) in Hamont.
Eerstehulpcursussen met véél verbandleer werden om de twee jaar ingericht. Om de eerstehulpkennis op peil te houden werden er jaarlijks in de provincie Limburg enkele grote concours gehouden waaraan de vrijwilligers deelnamen.

Tijdens de daaropvolgende jaren is de werking mee gegroeid met de noden van de tijd.

De eerste huisvesting van de afdeling was in de “Villa Keunen” op de hoek van de Kloosterstraat en de Budelpoort (de Krispa Shop). Een kamertje van 4x4 meter werd gebruikt voor de bestuursvergaderingen en voor opslag van materialen.

Van 1953 tot nu kende de afdeling acht voorzitters. De huidige voorzitter vanaf 2021 is Johan Wemmenhove, voorheen lange tijd hoofd van de Hulpdienst.

Onder impuls van de vorige voorzitter en met medewerking van velen is de afdeling uitgegroeid tot één van de grootsten van Limburg. De laatste jaren presteren de vrijwilligers méér dan 38 000 uren per jaar. Een vergelijking leert ons dat dit zoveel is als een bedrijf met 20 werknemers.

Het huisvestingsprobleem werd aangepakt, en via enkele omzwervingen (acht jaar in de lege kleuterkasjes in de Vloedstraat – zeven jaar in de lege kleuterklasjes in de Bosstraat ) heeft de afdeling haar lokalen in de voormalige kleuterschool van het “Mezennestje“ in de Steenstraat. In samenwerking met het stadsbestuur was de infrastructuur aangepast aan de toen huidige noden qua werking en huisvesting.

De afdelingswerking omvat momenteel de volgende diensten : Dienst van het Bloed, Vorming, Sociale Hulpverlening, Uitleendienst van sanitair materiaal, Hulpdienst en Snel Interventie Team, Ambulancedienst 105, en Communicatie en Werving.

Alle nuttige informatie omtrent deze diensten en hun werking kan je terug vinden op onze website.