"112" vanuit Rode Kruis Hamont is gestopt

Vanaf 1 april 2017 is het Rode Kruis Hamont-Achel met de ambulancedienst gestopt. Dit vanwege een tekort aan vrijwilligers waardoor ze de dienstverlening niet meer permanent kunnen garanderen. Deze ambulancedienst werd ingezet bij dringende en niet-dringende hulpverlening in Noord-Limburg en telde gemiddeld zo’n 1000 interventies per jaar. “Maar uiteraard blijft de ambulance wel rijden,” verduidelijkt voorzitter Francois van Hout. “Dit zal alleen niet meer vanuit het Rode Kruis Hamont zijn, ondanks de enorme inzet van onze vrijwilligers.”

Het Rode Kruis Hamont-Achel was de enige Limburgse afdeling die voor haar ambulancedienst een overeenkomst had met de federale overheid. Oud-voorzitter Jan van Asten was een van de drijvende krachten voor het opzetten van de ambulancedienst indertijd, maar heeft nu ook mede de beslissing genomen om de ambulancedienst te stoppen. Een van de voorwaarden om een ambulancedienst aan te bieden is dat je deze dienstverlening de klok rond moet garanderen, en dat is vanwege het tekort aan vrijwilligers niet meer mogelijk. Het werkgebied betreft Hamont-Achel, delen van Neerpelt maar ook Bocholt en Overpelt. De dienst telde jaarlijks zo’n 1000 interventies.

Momenteel kan er gerekend worden op twee beroepskrachten en dertig vrijwilligers. Tijdens de week is er voldoende inzetbare kracht om de ambulancedienst continu te waarborgen, het is in het weekend dat er zich wel eens problemen voordoen om de dienst te garanderen.

“Het is de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid die er dan voor zorgt dat er natuurlijk wel ambulances worden ingezet bij oproepen, door de dichtstbijzijnde diensten op te roepen.” vertelt Van Hout. “Het is nu ook het FOD Volksgezondheid die met een uiteindelijke oplossing zal komen.” Burgemeester Theo Schuurmans liet al weten dat in de zoneraad besproken zal worden of er een mogelijkheid is om deze hulpverlening te integreren in de ambulancedienst van de hulpverleningszone. De voorpost van de brandweer in Sint-Huibrechts-Lille is dan een gunstige locatie. Maar het is uiteindelijk aan de FOD om de definitieve keuze te maken.

De afdeling in Hamont-Achel gaat nu bekijken of ze in de toekomst wel nog niet-dringend ziekenvervoer kan voorzien, maar eerst moet het financiële en logistieke plaatje herbekeken worden. En natuurlijk moet er op korte termijn een oplossing komen voor deze leemte die nu zal ontstaan in de hulpverlening in Noord-Limburg. Francois van Hout stelt wel duidelijk dat de lokale afdeling gewoon verder blijft gaan met haar andere activiteiten. "De afdeling gaat verder met het bieden van een breed assortiment aan diensten waarvoor we wel heel enthousiaste vrijwilligers hebben. Dat zijn de Hulpdienst, de Uitleendienst, de Sociale Hulp, Vorming en de Dienst van het Bloed. Ook is nu het SIT - Snel Interventie Team - in Hamont-Achel uitgebouwd. Deze dienst wordt door de provincie geleid en heeft hier zijn uitvalsbasis voor de regio Noord-Oost. Hij wordt operationeel bij grotere rampen en dergelijke."