annemarie_getuigenis

Anne-Marie, hulpdienstverantwoordelijke bij Rode Kruis Beveren

Leeftijd 62 jaar
Beroep gepensioneerd
Gezinssituatie Oma van Ryan, Lynn en Pippa
Actief bij

Hulpdienst

Rampenwerking

Sinds wanneer ben je actief bij Rode Kruis Beveren? Sinds 2003 sta ik ingeschreven bij Rode Kruis afdeling Beveren. In 2002 had ik reeds enkele cursussen gevolgd bij afdeling Beveren.
Wat heeft je doen besluiten om vrijwilliger te worden bij Rode Kruis? Het is in de eerste plaats een nuttige vrijetijdsbesteding. Via mijn dochter die al actief was bij het jeugd Rode Kruis was ik ook al gekend met de afdeling. Ik heb samen met mijn dochter de cursus EBHO gevolgd en na de cursus zijn we allebei blijven ‘plakken’ als vrijwilliger.
Welk Rode Kruis-moment blijft je het meest bij? De preventieve diensten kunnen soms wel hevig zijn. Meedoen op preventieve in Flanders Expo ‘I Love Techno’ was een hele ervaring.

De rampenhulpverlening is uiteraard ook bijzonder, de meest recente inzet was de kettingbotsing in de Beverentunnel in 2019.

Meestal zijn de grote preventieves waar er veel vrijwilligers aanwezig zijn plezant en daar denken we nu wel aan terug in coronatijden. Zulke preventieves zijn misschien minder spectaculair maar zijn wel aangenaam doordat je ook het evenement kan meevolgen. De preventieves op paardenjumpings bijvoorbeeld doe ik heel graag.
In welke andere dienst zou je wel eens willen meedraaien?
Nu tijdens de coronacrisis ben ik ook ingezet geweest bij de dienst van het bloed. Door de bijkomende maatregelen om de donaties veilig te laten verlopen zocht men extra vrijwilligers.

Het was wel eens fijn om met andere gezichten samen te werken.
Wat zou je meegeven aan kandidaat vrijwilligers? Een engagement dat je aangaat is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Als vrijwilliger kan je zeker kiezen welke dingen je doet of laat maar je moet binnen Rode Kruis wel in orde zijn met een aantal zaken zoals bijscholingen, kledij,…