Jan Standaert verkozen tot ondervoorzitter

Op 20 april 2021 verkozen de stemgerechtigde vrijwilligers van afdeling Beveren een ondervoorzitter voor de periode van 2021-2025.

De ondervoorzitter staat de voorzitter bij in het beheer van de afdeling en is aanspreekpunt voor de vrijwilligers van de afdeling.

Jan Standaert behaalde een ruime meerderheid van 82% van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Het mandaat van Jan Standaert als ondervoorzitter van afdeling Beveren start na de aanvaarding door het regiocomité.

De afdeling Rode Kruis Beveren wenst Jan alvast veel succes bij zijn nieuwe opdracht.