Rode Kruis-Vilvoorde-Zemst

Korte historiek

Download als pdf

Rode Kruis-Vilvoorde werd opgericht op 04 oktober 1903. In de loop van de ruim 100 afgelopen jaren kende onze afdeling periodes van bloei en periodes van terugval. Ook het werkgebied van de afdeling werd diverse malen verkleind door de oprichting van bijkomende Rode Kruisafdelingen. Bedoeling hiervan was om steeds dichter bij de plaatselijke bevolking te staan om zo nog beter te kunnen inspelen op de plaatselijke noden.

De laatste wijzigingen gebeurden in 1978, toen Machelen werd overgeheveld naar de nieuwe Rode Kruisafdeling Machelen-Diegem en in 1995 toen er ook in Grimbergen een Rode Kruisafdeling werd opgericht en we Grimbergen, Beigem, Humbeek overdroegen aan deze nieuwe afdeling. Verder nam Zaventem in 2013 Perk over.

Sindsdien is Rode Kruis-Vilvoorde-Zemst actief in de fusiegemeenten Vilvoorde en Zemst.

 

100 jaar Rode Kruis Vilvoorde

In 2003 mocht Rode Kruis-Vilvoorde haar 100e verjaardag vieren. Dit werd tijdens het weekend van 11 en 12 oktober gevierd met een academische zitting, een tentoonstelling, een familiezoektocht en een feestavond voor onze vrijwilligers.

Gelijktijdig verscheen onze brochure "Rode Kruis-Vilvoorde 1903-2003" waarin we getracht hebben om een realistisch tijdsoverzicht samen te stellen van de Rode Kruisactiviteiten in en rond Vilvoorde. Deze brochure is nog steeds verkrijgbaar tegen de prijs van 5,00 euro (+ portkosten). Voor meer info en bestelling: Leo Blommaert - Tel. 02/252.44.72 (na 18u) of via leo.blommaert@telenet.be.

Rode Kruis-Vilvoorde wordt Rode Kruis-Vilvoorde-Zemst

Om “zo dicht mogelijk” bij de bevolking actief te zijn besliste het afdelingscomité van Rode Kruis-Vilvoorde in 2016 om de naam van de Rode Kruisafdeling te wijzigen in Rode Kruis-Vilvoorde-Zemst. Dit om de plaatselijke noden en mogelijkheden beter aan te kunnen voelen en er vervolgens maximaal trachten op in te spelen.

De onderlinge verschuivingen van gemeenten naar de andere -nieuwe- Rode Kruisafdelingen kadert tevens in de betrachting om de afdelingsgrenzen maximaal te laten samenvallen met de gemeentegrenzen, na de laatste fusie van 1978.

Ook voor de gemeentebesturen kan een verdeling van hun grondgebied over meerdere Rode Kruisafdelingen tot verwarring leiden. Alle huidige taken en dienstverleningen van Rode Kruisafdeling Vilvoorde zijn thans toegespitst tot Vilvoorde en Zemst, waardoor we het logisch was om onze afdelingsbenaming ook in deze zin aan te passen.

Rode Kruis-Vilvoorde is stilaan ook steeds actiever in Zemst (o.a. jaarlijkse EHBO cursussen, de vele hulpposten, het feit dat 4 van onze 6 bloedafname plaatsen in Zemst gesitueerd zijn en, recentelijk, de opstart van een zorgbib in het Woon- en Zorgcentrum Zonnesteen in het centrum van Zemst. Bovendien zijn 24 van onze 127 actueel geregistreerde Rode Kruisvrijwilligers in Zemst woonachtig.

De beslissing tot naamswijziging gebeurde op onze Comitévergadering 27 januari 2016, onze beslissing werd op 19 april 2016 goedgekeurd tijdens de trimestriële vergadering van het Regiocomité, vervolgens op 25 april 2016 op de vergadering van het Provinciecomité en wordt kortelings aldus geacteerd door het Directiecomité van Rode Kruis-Vlaanderen.

Kaart van grondgebied Vilvoorde-Zemst

Vorige

Volgende