Zeven fundamentele beginselen

 

Download als pdf

Zeven fundamentele beginselen vormen de kern en de kracht van het Rode Kruis. Rode Kruisverenigingen werken overal ter wereld volgens deze principes. Zij zijn de basis voor alles wat we doen. Ze worden dan ook weerspiegeld in alle acties en handelingen van Rode Kruisvrijwilligers. Ze maken onze beweging tot een wereldwijd gerespecteerde en gewaardeerde organisatie.

 • Menselijkheid: Wij dienen mensen, geen systeem.
  Het Rode Kruis wil menselijk leed voorkomen en verlichten. Daarom zetten we ons in om leven, gezondheid en waardigheid van de bevolking te beschermen.
 • Onpartijdigheid: We zijn er voor slachtoffers, maar ook voor daders.
  Iedereen die nood heeft aan hulp, kan rekenen op het Rode Kruis. Raciale verschillen, geloof, sociale klasse of nationaliteit spelen hierbij geen enkele rol.
 • Neutraliteit: Wij ondersteunen initiatieven, maar kiezen nooit partij.
  We kiezen geen partij in politieke, religieuze, raciale of ideologische debatten of tijdens conflicten. Alleen zo kunnen we alle kwetsbaren helpen, zelfs in moeilijke omstandigheden.
 • Onafhankelijkheid: Wij luisteren naar noden, niet naar heersers.
  We bepalen zelf ons beleid en maken zelf onze keuzes. Geen druk of invloed van buitenaf bepaalt onze werking.
 • Vrijwilligheid: We werken de klok rond, maar niet voor geld.
  Onze vrijwilligers werken niet mee om zich financieel of maatschappelijk te verbeteren. In de totale werking streven we geen financiële winst na.
 • Eenheid: Wij hebben veel troeven, maar slechts één doel.
  In België is één Rode Kruisvereniging actief: het Belgische Rode Kruis. Rode Kruis-Vlaanderen verzekert de Rode Kruiswerking in Vlaanderen en - samen met de het Rode Kruis van de Franstalige gemeenschap - ook in Brussel.
 • Universaliteit: Wij respecteren naties, maar geen grenzen.
  Binnen de Beweging zijn alle nationale verenigingen gelijkwaardig. Ze hebben dezelfde plicht om elkaar te helpen en hetzelfde recht om op steun van de anderen te rekenen.

Meer informatie vindt u op de website van Rode Kruis-Vlaanderen.

Vorige

Volgende