Brugfigurenproject

Op school loopt het niet altijd voor alle kinderen even gemakkelijk. Vooral niet voor de kinderen uit kansarme en/of allochtone gezinnen. In de basisscholen is men zich ook bewust van het probleem van taalachterstand en leermoeilijkheden bij jonge kinderen. Maar naast deze achterstand in leerprestaties blijft ook dikwijls hun sociaal-economische ontwikkeling achter. Dit is een situatie die niet wenselijk is.

Rode Kruis Vlaanderen tracht via het Brugfigurenproject aan deze situatie een oplossing te bieden. Het project heeft als doelstelling de ontwikkeling en de taalvaardigheid van de kinderen te verbeteren. Het project doet naast de zorgcoördinator van de school een beroep op vrijwilligers die de kinderen bijstaan bij het maken van hun huistaken. Zo proberen wij deze kwetsbare kinderen extra ontwikkelingsstimulansen te bieden.

Voor meer informatie neem contact op met Hubert De Lombaert, afdelingsverantwoordelijke Sociale Hulpverlening.