Word jij onze nieuwe vrijwilliger?

Rode Kruis-Vilvoorde-Zemst verwelkomt graag extra vrijwilligers die willen helpen in de uitvoering van haar dienstverlening naar de maatschappij. Het vrijwilligerschap is de hoeksteen van onze werking: mannen en vrouwen die zich gratis inzetten maar in ruil hiervoor ook zelf de nodige voldoening krijgen. 

Iedereen van goede wil met het nodige enthousiasme is welkom, je vindt vast wel iets wat je graag zou doen. Voorkennis of diploma’s zijn niet nodig, het Rode Kruis zorgt voor de nodige opleiding en onder-steuning om je (toekomstige) onbezoldigde taak naar behoren te kunnen vervullen. Je bepaalt zelf de mate van je inzet en komt in een groep van gemotiveerde collega’s terecht.

Dit zijn onze noden: 

Leidinggevende taken

Elke organisatie steunt op een groep mensen die de algemene coördinatie op zich neemt en ervoor zorgt dat de dagdagelijks werking vlot kan verlopen. Vele schouders maken een sterke ploeg en een goede spreiding van de verwachte inzet. Kortelings komen de functies van voorzitter en secretaris vrij en we zoeken ook iemand die onze sociale activiteiten wil managen. Er is geen opleiding vereist, maar collegialiteit, organisatievermogen en een vlot overleg worden op prijs gesteld. 

Info: Marc De Valck via 0496/48.26.46 of voorzitter@vilvoorde-zemst.rodekruis.be

Eerste Hulpverleners voor de EHBO-posten tijdens evenementen 

Bij sportmanifestaties, muziekfestivals of andere evenementen is een EHBO-hulppost vaak een vereiste en wordt het Rode Kruis gevraagd. Vooral de zomermaanden zijn erg druk. Als Eerste Hulpverlener dien je de eerste zorgen toe en doe je - zo nodig - beroep op de professionele hulpverleners indien de toestand van de gekwetste hierom vraagt. Vanaf 16 jaar kun je hulpverlener worden mits het vooraf volgen van een EHBO-cursus gevolgd door bijkomende interne opleidingen en bijscholingen. 

Info: Wim Van Releghem via 0495/14.34.07 of hulpdienst@vilvoorde-zemst.rodekruis.be

EHBO-lesgevers 

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen Eerste Hulptechnieken kunnen aanleren. Het Rode Kruis biedt regelmatig (gratis) EHBO-cursussen aan, dankzij onze vrijwillige lesgevers. Dit gebeurt ‘s avonds en - op aanvraag - ook overdag voor bedrijven en organisaties. Heb jij de gave om kennis over te dragen en bereid om een EHBO-cursus en lesgeversopleiding te volgen, dan ben jij de persoon die we zoeken. Om aan de actuele vraag te kunnen voldoen is het een pluspunt mocht je (ook) overdag beschikbaar zijn. 

Info: Cindy Van Menxel via 0499/69.19.50 of vorming@vilvoorde-zemst.rodekruis.be

EHBO-ongevalsimulanten 

Om de cursisten zo vertrouwd mogelijk te maken met realistische omstandigheden, werken we tijdens onze EHBO-cursussen met ongevalsimulanten. Zij bootsen zo natuurgetrouw mogelijk de meest voor-komende letsels na, en acteren hierbij zoals een reële gekwetste zou reageren. De ongevalsimulanten worden gestuurd door, en werken nauw samen met de lesgevers. Wij zorgen voor een gedegen opleiding en begeleiding in de materie. Acteertalent hebben en sociaal enthousiast zijn is een extra voordeel. 

Info: Cindy Van Menxel via 0499/69.19.50 of vorming@vilvoorde-zemst.rodekruis.be

Collega’s voor het patiëntenonthaal in AZ Jan Portaels Vilvoorde 

Het is belangrijk dat je bij een ziekenhuisopname warm onthaald wordt en hulp krijgt bij de digitale inschrijving en/of de zoektocht naar de juiste dienst of arts. Onze vrijwilligers helpen patiënten en bezoekers de juiste weg te vinden en bij te staan indien nodig. Elke werkdag staan we er paraat van 07u30 tot 11u00 en van 13u00 tot 16u00. Om deze periodes te bestaffen is extra hulp welkom. Er is geen opleiding vereist, klantvriendelijkheid en hulpbereidheid wordt op prijs gesteld. 

Info: Jozef Bonnevalle via 0498/82.46.59

Niet-medische hulp tijdens onze bloedinzamelingen 

Jaarlijks begeleiden wij 24 bloedinzamelingen op 6 locaties in Vilvoorde en Zemst. Wij zoeken hulp om de locaties klaar te zetten, de donoren te onthalen en na hun gift een drankje en een versnapering aan te bieden. Afsluitend dient de locatie opgeruimd te worden. De inzet start rond 16u30 en eindigt tussen 21u00 en 21u45, desnoods via aflossingssysteem. We hebben vooral voor de opstart mensen nodig. 

Er is geen opleiding vereist, klantvriendelijkheid en hulpbereidheid wordt op prijs gesteld. 

Info: Katrien De Mets via 0495/45.75.14 of bloed@vilvoorde-zemst.rodekruis.be

Bestaffing van de cafetaria in WZC Filfurdo in Vilvoorde 

Het is belangrijk dat elk woonzorgcentrum een ontmoetingsruimte heeft, dit is de cafetaria. Residenten kunnen, al dan niet vergezeld van hun bezoekers, een drankje nuttigen en hun sociaal contact versterken. Rode Kruisvrijwilligers staan in voor de uitbating van de cafetaria en dit elke woensdag- zaterdag en zondagnamiddag. Dit gebeurt via een vooraf afgesproken beurtrol, volgens de eigen mogelijkheden. 

Er is geen opleiding vereist, klantvriendelijkheid en hulpbereidheid wordt op prijs gesteld. 

Info: Marc De Valck via 0496/48.26.46 of voorzitter@vilvoorde-zemst.rodekruis.be