2000 - Nepalese Rode Kruismedewerkers op bezoek in Heist-op-den-Berg

Sinds het wegvallen van de peterschappen in 1993 steunt Rode Kruis-Heist-op-den-Berg een latrineproject van het Rode Kruis in Nepal. Reeds in 1991 is de samenwerking gestart tussen Rode Kruis-Vlaanderen en het Nepalese Rode Kruis. Het ontbreken van zuiver water en een elementaire hygiëne onder de bevolking zijn in Nepal de oorzaak van tal van ziekten en epidemieën. Door de bouwen van latrines (sanitaire installaties, toiletten) in de verschillende leefgemeenschappen probeert het Rode Kruis hieraan iets te verhelpen.

PAL ACHTER NEPAL
Vanaf 1998 ondersteunt Rode Kruis-Vlaanderen in verschillende Nepalese gebieden projecten op het vlak van de drinkwatervoorziening, de bouw van latrines en houtbesparende ovens, gezondheidszorg en alfabetisering.
In december 1998 werd in Vlaanderen de campagne "Pal achter Nepal" opgestart. Deze campagne liep tot het voorjaar van 2001 en had tot doel de internationale solidariteit concrete vorm te geven in de Vlaamse Rode-Kruisafdelingen. Het hoogtepunt van de campagne was de uitwisseling tussen Vlaamse en Nepalese vrijwilligers.
In april 2000 zijn 10 Vlaamse Rode-Kruisvrijwilligers op bezoek geweest bij de Nepalese collega's.
Van 1 tot 13 augustus 2000 hebben 11 Nepalese Rode-Kruisvrijwilligers kennis gemaakt met de werking van het Rode Kruis in Vlaanderen. Tijdens de eerste week kregen ze een nationaal programma voorgeschoteld met o.a. een uiteenzetting over de werkvelden en structuur van het Rode Kruis in Vlaanderen, bezoeken aan een asielcentrum, een ziekenhuis en een revalidatie- en verzorgingstehuis, het bijwonen van opleidingen voor vrijwilligers en een toeristische rondleiding in Brussel.
Van 9 tot 13 augustus werden de Nepalese vrijwilligers verdeeld over verschillende provincies om daar telkens een regionaal programma te volgen. Ook in Heist-op-den-Berg hebben twee Nepalese Rode-Kruisverantwoordelijken verbleven.

Tijdens hun verblijf in Heist-op-den-Berg probeerden de Nepalese RK-collega's een idee te krijgen van de plaatselijke werking van het Rode Kruis in Vlaanderen.
Het staat als een paal boven water dat de Nepalese RK-collega's overdonderd waren door wat ze hier hebben gezien. De verschillende medische mogelijkheden zowel op gebied van infrastructuur als van paramedici leken hen onbegrensd. Ook de aandacht voor mindervaliden en ouderen in onze maatschappij was voor hen een openbaring. Zo werden ze b.v. aangenaam verrast tijdens hun bezoek aan Ten Kerselaere toen een tachtigjarige bewoonster van een serviceflat hen spontaan een rondleiding door haar flat gaf (en in het Engels!).


Tijdens de vele gesprekken die we met hen gevoerd hebben, bleek telkens dat er een schril contrast bestaat tussen de maatschappelijke noden en mogelijkheden hier en in Nepal. In Nepal probeert het Rode Kruis (met steun van o.a. Rode Kruis-Vlaanderen en andere NGO's) in elk dorp (of gemeenschap) een sanitaire cel met toiletten en lavabo's op te richten. De volgende stap wordt dan een toilet in elk huis. De vooruitgang wordt echter sterk gehinderd door het bestaande kastensysteem en de discriminatie van de vrouw in Nepal.


De actie "Pal achter Nepal" werd in 2001 afgesloten. Toch blijven er nog nauwe contacten bestaan tussen Rode Kruis-Vlaanderen en het Nepalese Rode Kruis. Er wordt nu ook gewerkt aan een opleidingsprogramma rond eerste hulp en persoonlijke hygiëne.

Samen Sterk voor NEPAL

Vanaf 2016 werkt Rode Kruis-heist-op-den-Berg mee aan een nieuw opleidingsprogramma van Rode Kruis-Vlaanderen in Nepal.