Over onze afdeling

Onze afdeling maakt deelt uit van Rode Kruis-Vlaanderen. Rode Kruis is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland.

We helpen dicht bij en ver weg

Rode Kruis is de grootste humanitaire organisatie ter wereld. Wereldwijd zijn we actief met meer dan 180 nationale verenigingen, 17 miljoen actieve vrijwilligers en honderdduizenden vaste medewerkers. Via Rode Kruis Vlaanderen maakt Rode Kruis Halle deel uit van het Belgische Rode Kruis. Met een 50-tal vrijwilligers vervullen we de basistaken van het Rode Kruis op ons grondgebied.

Onze visie

Wat we doen, is misschien niet altijd zichtbaar. Maar het betekent wel een wereld van verschil voor de mensen die op ons rekenen. We helpen op vlak van rampenbestrijding, zelfredzaamheid en bloedvoorziening.

Daartoe werkt het Rode Kruis wereldwijd volgens dezelfde 7 basisbeginselen: 

  • Menselijkheid is het drijfveer van alle handelen.
  • Elke actie van het Rode Kruis gebeurt onpartijdig.
  • Het Rode Kruis stelt zich steeds neutraal op.
  • Het Rode Kruis staat op zijn onafhankelijkheid.
  • Het Rode Kruis werkt op basis van vrijwillige inzet.
  • In elk land is er slechts één Rode Kruis.
  • De Beweging is universeel.

Voor elk van onze taken doen we maximaal beroep op vrijwilligers. Onze vrijwilligers helpen op verschillende manieren en zijn de spil van onze afdeling.

Onze meest bekende internationale emblemen zijn het Rode Kruis, de Rode Halve maan en het Rode Kristal. Dit laatste embleem werd in 2005 toegevoegd omdat het zowel naar vorm als naar naam volledig vrij is van nationale, culturele, religieuze, etnische of politieke connotaties. Het kan gebruikt worden in gebieden waar het Rode Kruis en de Rode Halve Maan onvoldoende bescherming bieden; daar het symbool eenvoudig, duidelijk en volledig neutraal is. In België blijft men het Rode Kruis gebruiken.