Ons lokaal, een thuis voor onze medewerkers

De afdelingskernen Oosteeklo en Assenede beschikken binnen de fusiegemeente Assenede over drie verschillende sites voor de eigen werking en dan ook nog eens over drie verschillende locaties die we kunnen gebruiken voor het organiseren van bloedinzamelingen.

De site 'Paviljoen'
Dit is het paviljoentje aan de Kasteelstraat te Assenede, naast de openbare parking.
We kunnen er vergaderingen beleggen voor een kleine groep medewerkers en we stockeren er het overgrote deel van het materiaal van onze Uitleendienst Hulpmiddelen.
Het staat er dus vol krukken, rolstoelen, looprekjes, bedden, ... en wanneer je materiaal van onze Uitleendienst nodig hebt, dan spreek je meestal af met onze uitleenconsulent aan het paviljoen om uw hulpmiddel op te halen en later weer terug te brengen.
Dit gebouw hebben we ter beschikking van het gemeentebestuur.

De site 'ECA'
Sedert begin 2014 hebben we op de terreinen van de NV ECA in de Trieststraat een loods ter beschikking gekregen.
In deze loods stallen we ons rollend materieel en stockeren we al het materiaal van onze Hulpdienst.
Je vindt er dus onze:
* grote multifunctionele aanhangwagen
* kleine aanhangwagen met operationeel logistiek en verzorgingsmateriaal
* mobiele 'mess all ranks' (oude caravan die we in bruikleen hebben van een privé-persoon)
* voorraadkasten met operationeel verzorgingsmateriaal
* magazijnrekken met operationeel reservemateriaal zoals brancards, schragen, tenten, allerlei koffers met technisch materiaal

De site 'Ter Walle'
Sedert begin 2013 huren we van de gemeente een lokaal in het complex aan het 'sport- en recreatiedomein Ter Walle' in Oosteeklo.
Deze locatie vormt eigenlijk het hoofdkwartier voor onze lokale werking.
We gebruiken deze ruimte voor:
* vergaderingen met grotere groepen
* cursussen en info-avonden voor de bevolking
* bijscholingen en oefenavonden voor onze Hulpdienst-vrijwilligers
* bijeenkomsten van het JRK
* stockeren van het kampmateriaal van het JRK (op de zolder)