Hulp bij rampen

Het Rode Kruis probeert de risico’s op rampen te beperken, maar we helpen ook vermijden dat een ‘kleinschalig’ ongeval leidt tot een grootschalige ramp. De aanwezigheid van het Rode Kruis is geen garantie dat er niks gebeurt. Maar als we aanwezig zijn, kunnen we snel en doeltreffend ingrijpen. Concreet helpt het Rode Kruis bij: verkeersongevallen, branden, gaslekken en –ontploffingen, wateroverlast, instortingen, monsterfiles in de brandende zon…