Hoe uitlenen

Waar je ook bent, overal in Vlaanderen vind je een uitleendienst van het Rode Kruis. Ook onze afdeling heeft een uitleendienst. De meest gevraagde hulpmiddelen hebben we altijd in voorraad.
Openingstijden

Onze uitleendienst heeft geen vaste openingsuren. Neem eerst telefonisch contact op en maak zo een afspraak om het materiaal te komen ophalen.

Verantwoordelijken uitleendienst

F. Cortvriendt
09 344 76 35

0476 78 34 26

N. Cortvriendt

09 310 92 76 

0476 52 98 33


Uitleentermijn

Elk hulpmiddel kun je standaard maximaal drie maanden ontlenen. Als je het langer nodig zou hebben, kunnen wij individueel een langere periode bepalen. Indien je het materiaal langer dan een jaar zou nodig hebben, is het meestal goedkoper het materiaal zelf aan te kopen.

We verkopen zelf geen hulpmiddelen. Wel kunnen we je helpen bij de aankoop ervan met tips, adressen en informatie over financiële premies.
Beperkt huurgeld

Om de kwaliteit van onze hulpmiddelen te blijven garanderen, vragen we een beperkt huurgeld. Daarnaast vragen we ook een waarborg als garantie dat de hulpmiddelen ook door een volgende persoon in perfecte staat kunnen ontleend worden.

Houders van een lidkaart krijgen het materiaal een beperkte periode gratis ter beschikking. Breng dus uw lidkaart mee wanneer u materiaal komt lenen of terugbrengen !
Je weet niet precies hoe het hulpmiddel te gebruiken?

Dat is geen enkel probleem. Voor je onze uitleendienst verlaat, demonstreren we graag hoe het moet. Je krijgt ook een folder mee naar huis zodat je alle informatie nog eens rustig thuis kunt nalezen.