Hoe aanvragen ?

Organiseer je zelf een evenement, concert, wedstrijd... waar een grote toeloop van mensen wordt verwacht? Dan kun je voor een eerstehulppost een beroep doen op onze afdeling.

Vraag minstens acht weken voordat het evenement plaatsvindt, een eerstehulppost aan. Hoe vroeger de aanvraag binnen is, hoe beter we ons kunnen voorbereiden.
Stap 1: een hulppost aanvragen

Vul minstens zes weken voordat het evenement plaatsvindt, een aanvraagformulier in. Hierin verschaf je ons de gegevens op basis waarvan we een goed zicht krijgen op de aard van het evenement. Dit formulier kan je aanvragen bij de verantwoordelijke voor de Hulpdienst van onze afdeling,
Mieke Claeys
tel. 0479 526 300
e-mail hulpdienst@groot-assenede.rodekruis.be
Hoe het verder gaat

Hierna voeren we een risicoanalyse uit om te bepalen welke middelen we zullen inzetten voor de hulpverlening op jouw evenement.

Als dit gebeurd is, ontvang je een samenwerkingsvoorstel. Hierin vind je een overzicht van de noodzakelijke middelen, de prijsopgave, de algemene contractvoorwaarden en de eventuele bijkomende voorwaarden waaraan jij als organisator moet voldoen.

Als deze overeenkomst definitief en ondertekend is, begint de concrete voorbereiding. Op de dag zelf staan we paraat met de overeengekomen middelen.
Enkel een tegemoetkoming voor het materiaal

Onze vrijwilligers staan hun uren gratis af. Wel moeten we iedere keer nieuw verzorgingsmateriaal en van tijd tot tijd ook nieuwe tenten of ziekenwagens aankopen. Dat kost geld. Daarom vragen we een tegemoetkoming voor het materiaal.