Aanvraagformulier Preventieve Hulpactie (PHA)

Belangrijk! Door onderaan bij het veld "gaat akkoord voor gebruik en opslaan van persoonlijke gegevens voor gebruik van onze aanvraag preventieve hulpactie" aan te vinken geef ik toestemming dat mijn gegevens gebruikt mogen worden door de plaatselijke verantwoordelijke van de hulpdiensten of zijn aangestelde en dit enkel voor de doelstelling om deze aanvraag preventieve hulpactie te verwerken binnen afdeling Gavere-Nazareth.

Deze aanvraag word gericht aan de lokale afdeling Gavere-Nazareth.

Vind jouw evenment ergens anders plaats dan in Gavere, Nazareth of Eke? Neem contact op met jouw plaatselijke afdeling. > https://www.rodekruis.be/wie-zijn-we/afdelingen/ 


Aan :

Rode Kruis-Vlaanderen
Gavere Nazareth
Dorp 22
9810 Nazareth

hulpdienst@gavere-nazareth.rodekruis.be

   AANVRAGENDE ORGANISATIE

   Ondergetekende vraagt aan Rode Kruis-Vlaanderen om de hierna vermelde preventieve hulpactie te willen verzorgen.

   FACTURATIEADRES

   EVENEMENT

   Belangrijke informatie

   Aard van de locatie:

   Totale oppervlakte van het evenement:

   Toegevoegd in bijlage: (zie knop voeg bijlage toe)

   Nutsvoorzieningen ter plaatse voor het Rode Kruis:

   De organisatie kan voorzien in:

   Zijn er in de omgeving van het evenement alcoholische dranken beschikbaar

   DEELENEMERS EVENEMENT

   Leeftijdscategorie deelnemers, overwegend:

   Leeftijdscategorie bezoekers, overwegend:

   INGESCHAKELDE DIENSTEN EN RISICO'S

   Andere ingeschakelde diensten:

   Zijn er vooraf één of meerdere veiligheidsvergaderingen gepland ?

   Is de aanwezigheid van een afgevaardigde van het Rode Kruis hierop gewenst?

   Zijn er omstandigheden of risico's die de aandacht van het Rode Kruis vereisen ?

   Inzet Rode Kruis Vlaanderen

   Op basis van de verstrekte gegevens kan Rode Kruis-Vlaanderen een inzetvoorstel doen.
   Indien je de specifieke of bijkomende inzet van bepaalde middelen wenst, gelieve dit hieronder te vermelden.

   INFORMATIE AANVRAGER

   Gelieve uw handtekening in een document te plaatsen , en dit hieronder op te laden.

   Voeg ,indien nodig, hieronder de nodige exta documenten door:

   TOELICHTINGEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN PREVENTIEVE HULPACTIE

   Wacht niet met een aanvraag tot enkele weken voor het evenement. Hoe vroeger de aanvraag binnen is, des te beter kan het Rode Kruis proberen hierop positief reageren. Het beste is om je aanvraag minstens 6 weken voor het evenement aan het Rode Kruis te bezorgen. Stuur je aanvraag steeds naar je plaatselijke Rode Kruisafdeling. Hun adressen staan in het telefoonboek. Ook kun je hiervoor terecht op onze website www.rodekruis.be.

   Nadat je als organisator het aanvraagformulier ingevuld hebt opgestuurd, mag je een ontvangstmelding verwachten. Indien direct blijkt dat je plaatselijke Rode Kruisafdeling niet in staat is de gevraagde medewerking te verlenen (bijv. omwille van de omvang van het evenement), dan stuurt deze de aanvraag ter afhandeling door aan de provinciale zetel.

   Indien op de aanvraag kan worden ingegaan dan ontvang je een samenwerkingsvoorstel. Hierin vind je een overzicht van de noodzakelijke middelen, een voorlopige kostenraming, de eventuele bijkomende voorwaarden in hoofde van de organisator en de algemene contractvoorwaarden.

   Wanneer je als organisator met dit samenwerkingsvoorstel kan instemmen dan stuur je het ondertekende exemplaar voor akkoord terug.

   Het Rode Kruis zal je vervolgens een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen waardoor de overeenkomst tot medewerking van het Rode Kruis definitief tot stand gekomen is.

   Wens je nog meer en uitgebreide informatie? Je kan steeds terecht bij de plaatselijke Rode Kruisafdeling. Zij beschikken eveneens over een informatiebrochure ‘Preventieve hulpacties aanvragen – Een gids voor organisatoren van evenementen’. Hierin vind je alle gedetailleerde informatie over preventieve hulpacties, van begin tot einde.

   Wanneer ik op "AANVRAAG INDIENEN" klik neem ik akte dat dit gaat over een evenment dat plaats vind op het werkingsgebied van de lokale afdeling Gavere-Nazareth.

   Alle info over het werkingsgebied van de lokale afdeling vind ik op waar zijn we actief?

   Alle gegevens die je invult in dit formulier worden volgens het gegevensbeleid verwerkt. Wil je meer weten over dit beleid én over wat we met jouw gegevens doen? Klik hier voor meer info.