Coördinator Brugfiguren

De coördinator Brugfiguren staat in voor de organisatie en coördinatie van Brugfiguren :

+ Intervisies
Per jaar organiseert de coördinator minstens 4 intervisiemomenten waarop brugvrijwilligers hun ervaringen kunnen uitwisselen.
+ Opvolging vrijwilligers
Om vrijwilligers blijvend te motiveren, is het belangrijk dat de coördinator op regelmatige
tijdstippen even polshoogte neemt naar hun welbevinden.
+ Contact met de school
De coördinator informeert ook bij de school hoe de begeleiding verloopt.
+ Basisopleiding
De coördinator motiveert de brugvrijwilligers om aan de basisopleiding Brugfiguren deel
te nemen. (3u)

Specifiek profiel:

 • Opleiding en ervaring:
  ▪ Geen voorafgaande opleidingen of ervaring vereist.
  ▪ Bereid zijn de Basisopleiding Brugfiguren te volgen binnen het eerste jaar na
  het opnemen van de functie.
  ▪ Bereid zijn om bijscholingen te volgen.
 • Persoonlijke kwaliteiten:
  ▪ Bereid zijn om alle zorgvragen met respect en met inachtneming van hun
  individuele situatie te benaderen.
  ▪ Bereid zijn om als contactpersoon tussen de school en de lokale Rode Kruisafdeling te fungeren.
  ▪ Kunnen coördineren.
  ▪ Kunnen samenwerken in teamverband.
  ▪ Medevrijwilligers kunnen motiveren.
  ▪ Kinderen een warm hart toedragen.
  ▪ Diplomatisch zijn, probleem- en conflict-oplossend tewerk gaan.

Wil jij graag deze rol op jou nemen? Laat het ons weten!