Verantwoordelijke Hulpdienst

Opgelet! Voor deze vacature zijn er belangrijke voorwaarden waar moet aan voldaan worden.
Lees alle info zeker goed door.

Opdracht

 • De dagelijkse werking van Hulpdienst op afdelingsniveau verzekeren:
 • het organiseren van de preventieve hulpacties op afdelingsniveau in het werkgebied van de afdeling;
 • het organiseren van een efficiënte ziekenwagendienst (indien de afdeling er één uitbaat);
  meewerken aan het rekruteren van Hulpdienstvrijwilligers;
 • het verzekeren van de deelname van Hulpdienstvrijwilligers aan opleidingen en bijscholingen en hen
  hiervoor aanmoedigen;
 • het regelmatig organiseren van een bijscholing in de afdeling;
 • het verdelen van de taken onder Hulpdienstvrijwilligers;
 • het houden van een werkvergadering met Hulpdienstvrijwilligers en het overmaken van het verslag
  aan de Provincieverantwoordelijke Hulpdienst, zes maal per jaar;
 • het zorgen voor het doeltreffend gebruik en onderhoud van het materiaal, in samenwerking met de
  econoom;
 • het bijhouden van administratieve documenten van Hulpdienst op afdelingsniveau in Papyrus;
 • het opstellen en bijhouden van het alarmdossier van de afdeling en deze alarmeringsgegevens ingeven in Papyrus;
 • het actief meewerken aan activiteiten die worden ingericht door het provinciaal of gemeenschapsniveau binnen de mogelijkheden van de eigen afdeling;
 • zorgen voor een goede rapportering aan het provinciaal en gemeenschapsniveau.

Functieprofiel

Bovenop het profiel vastgelegd in het Handvest van Rode Kruis-Vlaanderen gelden volgende profielvereisten:

 • minimumleeftijd 18 jaar, de functie eindigt automatisch en definitief op de eerste oudejaarsavond (31
  december) na de zeventigste verjaardag;
 • voldoen aan het algemeen profiel voor mandaten en officiële functies;
 • fysiek geschikt zijn voor het uitvoeren van de toevertrouwde taken.

Opleiding en ervaring

 • houder zijn van de sanitaire bekwaamheid Verzorging (tot 31/12/2021) of Eventhulpverlener (vanaf
  01/01/2022 verplicht) of hoger;
 • Oriënteringsmodule voltooid hebben;
 • Houder zijn van de kwalificatie Transmissie/ASTRID (tot 31/12/2021) of Radiocommunicatie (vanaf
  01/01/2022 verplicht);
 • houder zijn van de kwalificatie Leiding1; Leiding 2 en Leiding 3

Persoonlijke kwaliteiten

 • beschikken over organisatorische en administratieve kwaliteiten;
 • kennis van PC-gebruik;
 • kunnen samenwerken in teamverband;
 • kunnen leiding geven aan een groep vrijwilligers op afdelingsniveau;
 • medewerkers kunnen motiveren;
 • sociaal ingesteld en luisterbereid zijn;
 • beschikken over een analytische geest en organisatorisch inzicht;
 • contactvaardig zijn, zowel naar interne als externe partners toe.