Rode Kruis Beginselen

De kern en de kracht van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halvemaanbeweging is vastgelegd in zeven Fundamentele Beginselen. De totale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging werkt overal ter wereld volgens deze principes. Van ontwikkelingsprojecten tot eerstehulpposten op rockconcerten: het is dé reden waarom we overal worden gewaardeerd en gerespecteerd.

De 7 Fundamentele Beginselen van het Rode Kruis

 1. Menselijkheid is de drijfveer van alle handelen
  Het Rode Kruis wil menselijk leed voorkomen en verlichten. Daarom zetten we ons in om leven, gezondheid en waardigheid van de bevolking te beschermen. We streven ook naar wederzijds begrip, vriendschap, samenwerking en blijvende vrede.
 2. Elke actie van het Rode Kruis gebeurt onpartijdig
  Het Rode Kruis is er voor iedereen zonder onderscheid. Raciale verschillen, overtuiging, sociale klasse of nationaliteit spelen geen enkele rol. We gaan alleen uit van de bestaande noden. De dringendste gevallen krijgen voorrang.
 3. Het Rode Kruis stelt zich steeds neutraal op.
  Alleen door neutraal te blijven, kunnen we het vertrouwen en het respect van iedereen blijven afdwingen. Daarom mengen we ons niet in debatten die politiek, raciaal, religieus of ideologisch gekleurd zijn. We kiezen ook geen partij tijdens conflicten.
 4. Het Rode Kruis staat op zijn onafhankelijkheid.
  Op humanitair vlak staan we de overheden bij in hun hulpverlening. Maar we bepalen zelf ons beleid en maken zelf onze keuzes. We zoeken ook zelf onze financiële bronnen bij de bevolking, de bedrijven en de overheden. Geen druk of invloed van buitenaf zal onze werking bepalen, zodat we steeds in overeenstemming met onze Beginselen kunnen handelen.
 5. Het Rode Kruis werkt op basis van vrijwillige inzet.
  Geen enkele vrijwilliger werkt mee om zich financieel of maatschappelijk te verbeteren. Alle binnengekomen middelen gaan naar hulpverlening, opleiding en uitrusting. In de totale werking streven we geen financiële winst na.
  Er is in elk land één Rode Kruis.
 6. Er is in elk land één Rode Kruis. In België is dat het Belgische Rode Kruis, dat twee vleugels heeft: de Franstalige gemeenschap (Croix-Rouge de Belgique Communauté francophone) en Rode Kruis-Vlaanderen. Zo verzekert Rode Kruis-Vlaanderen de werking over heel Vlaanderen. We staan open voor iedereen die met respect voor onze Beginselen wil meewerken.
 7. De Beweging is universeel.
  Binnen de Beweging zijn alle Nationale verenigingen gelijkwaardig. Ze hebben dezelfde plichten om elkaar te helpen en dezelfde rechten om op steun van de anderen te rekenen.

Wederzijdse afspraken

 • Wat kan je van het Rode Kruis verwachten?
  • Je bepaalt zelf de grenzen van je engagement. We maken met jou afspraken over de tijd die je wilt spenderen en je taken als vrijwilliger.
  • We zorgen voor een goede opleiding en voor begeleiding en ondersteuning die bij je taak horen.
  • Je krijgt een Rode Kruisbadge om je herkenbaar te maken als Rode Kruisvrijwilliger en als dit nodig is voor je functie, krijg je ook de nodige kleding (bijvoorbeeld Hulpdienstpak).
  • We geven je informatie over de activiteiten van je dienst, je afdeling en de globale werking.
  • Binnen je taak krijg je de gepaste verantwoordelijkheid en inspraak.
  • We zorgen voor een passende verzekering.
  • Kosten die voortvloeien uit je vrijwilligerswerk worden vergoed.
 • Wat verwacht het Rode Kruis van jou?
  • Je bent steeds bereid te handelen volgens de Fundamentele Beginselen.
  • Je volgt de vorming en bijscholing die bij je taak horen.
  • Je zet je belangenloos in met verantwoordelijkheidszin.
  • Je werkt op een loyale manier met iedereen samen.
  • Je doet alles om het imago van het Rode Kruis hoog te houden.
  • Je begrijpt dat voor het Rode Kruis het rekruteren van nieuwe vrijwilligers en fondsenwervingen heel belangrijk zijn om zich blijvend te kunnen inzetten voor mensen in nood. Daarom neem je op een gepaste manier aan deze activiteiten deel.
  • Je respecteert de statuten, het huishoudelijke reglement en de vademecums.