Van 1973 tot 2009

Onder de hospicieën van onze voorzitter Leon Rochtus en op initiatief van de verantwoordelijke Sociale Hulpverlening Isabelle Tytgat, en met de hulp van Marylyn De Backere werd voor de eerste maal het Nederlandse hospitaalschip “Prins Willem Alexander“ afgehuurd om jaarlijks een vaarvakantie voor een 50-tal gehandicapten en bedlegerige zieken te organiseren.

Naast een vaste bemanning van zes leden zijn er een 45-tal rodekruisvrijwilligers waaronder een dokter, verpleegkundigen, ziekenhelpers, kinesisten, koks, refter- en keukenpersoneel. Zij doen dit alles op vrijwillige basis.

Dat zulke onderneming een maandenlange voorbereiding vergt, zal iedereen wel beamen.

Zowel voor de vrijwilligers als de gasten is het een unieke ervaring. Met honderd mensen samenleven op een boot kan inderdaad alleen maar lukken als er wordt samengewerkt.

Wanneer 's morgens iedereen fris aan de ontbijttafel zit, kan meteen genoten worden van de prachtige vergezichten.

De animatieploeg heeft in de voormiddag de handen vol met het organiseren van allerlei spelen en ondertussen is de keukenploeg al volop aan het werk. Naast de overheerlijke maaltijden, zijn er nog de versnaperingen en steeds moet er rekening gehouden worden met de verschillende diëten.

In de namiddag wordt aangelegd met de mogelijkheid om even te wandelen, ergens een bezoek te brengen of een borrel te snoepen. Steeds zijn de vrijwilligers paraat om de talrijke rolstoelgasten te begeleiden. Na het avondmaal is er een kunstoptreden, steeds belangeloos.

Om dit alles te financieren konden we rekenen op de gekende gulle vrijgevigheid van de Sinjoren en Antwerpse bedrijven die aangesproken werden door onze voorzitter Leon Rochtus om te sponseren in natura.

4 januari 1976: Ruisbroek-Sauvegarde onder water.

Op verzoek van het provinciaal commando vertrokken onze Antwerpse rodekruisvrijwilligers onmiddellijk naar het rampgebied. Door middel van onze platbodem werden er een 300-tal bewoners uit hun overspoelde woningen geëvacueerd en opgevangen door onze vrijwilligers onder de deskundige leiding van Jacques Patrie, verantwoordelijke Hulpdienst.

Op 25 mei 1977 hadden we de viering van ons 110-jarig bestaan met de schenking van een volledig uitgeruste ziekenwagen VW, en onze Ford ziekenwagen werd uitgerust met een lift voor rolstoelpatiënten.

In 1979 werd Jacques De Bie van de jeugdraad Antwerpen weggehaald om de verantwoordelijke te worden van de Hulpdienst en Jacques Patrie op te volgen die dan verantwoordelijke Leergangen werd.

Op 22 september 1980 verhuisde de bloedtransfusie van de bovenverdiepingen van de Belgiëlei naar het nieuwe centrum aan de UZA in Edegem.

Voor de 120ste verjaardag van de afdeling in 1987 werd het boek “Mensen redden Mensen“ geschreven door de heer Jos Cels en te koop aangeboden.

Van 6 tot 16 november 1990 werd de tiende vaarvakantie ingericht en voor deze gelegenheid een 10-daagse uitstap naar Duitsland.

Het mooie rodekruisgebouw aan de Belgiëlei werd met de grond gelijk gemaakt in 1991 om plaats te maken voor een nieuwbouw.

Onze afdeling moet tijdelijk verhuizen naar de Klokstraat in Berchem om daar geduldig te wachten tot de nieuwbouw opgeleverd kon worden.

In het jaar 1992 nam onze voorzitter Leon Rochtus afscheid van onze afdeling en werd hij opgevolgd door één van de ondervoorzitters namelijk meester Marc Huybrechts.

Dankzij zijn interventie hebben we alle Rotary Clubs bezocht om de vaarvakanties verder te kunnen sponsoren en hebben we nauwlettend de nieuwbouw mee gevolgd die vele problemen kende.

Op 11 juli 1994 konden we eindelijk de Klokstraat verlaten en intrekken in onze nieuwbouw op de Belgiëlei 34: de plaats waar al vele jaren het rodekruisgebouw van Antwerpen-Stad is en er nog jaren zal zijn.

Eind 1995 nam de voorzitter Marc Huybrechts ontslag om opgevolgd te worden door William Claeyssens, de huidige voorzitter.

Van 20 tot 26 oktober 1996 had dan weer de vijftiende vaarvakantie plaats en voor deze gelegenheid... nogmaals naar Duitsland!

Jacques De Bie werd op einde van het jaar 1996 verantwoordelijke Leergangen (Vorming) in opvolging van Jacques Patrie.

Hijzelf werd opgevolgd door de huidige verantwoordelijke Hulpdienst, namelijk Patrick Geyskens.

Onze laatste vaarvakantie heeft dan plaats gehad in het jaar 1998 en de plannen waren er om nog lang verder te gaan op onze manier en met de nieuwe “Prins Willem Alexander“.

In juli 2002 werd een gloednieuwe Ford PM wagen ingehuldigd.

In 2009 zijn we dan gestart met onze eigen afdelingswebsite.

30/06/2009 - opgesteld door Jacques De Bie, Ondervoorzitter Antwerpen-Stad