Van 2010 tot nu

In 2010 kreeg Het Rode Kruis Antwerpen-Stad eindelijk een nieuwe ambulance!

Dankzij de steun van de bekende jaarlijkse 14-daagse stickeractie en een gulle gift, heeft het Rode Kruis Antwerpen-Stad in 2010 haar nieuwe ziekenwagen voorgesteld. Het gaat om een Ford Transit (verlengde versie), die tot ziekenwagen is omgebouwd. De keuze is gevallen op dit specifieke model omwille van zijn bedrijfszekerheid en gebruikscomfort. Verder is de wagen voorzien van moderne communicatiemiddelen waaronder een TETRA-radio voor het ASTRID netwerk in handenvrije car-kit, en een modern navigatiesysteem.

[foto]

Met dit gloednieuwe voertuig wil Rode Kruis Antwerpen-Stad tonen dat het een betrouwbare, efficiënte en kwaliteitsvolle partner is in de dienstverlening.

De nieuwe wagen is op 29 juni 2010 om 11h00 plechtig ingehuldigd door Burgemeester Patrick Janssens op de terreinen van het Rode Kruis gelegen op de Belgiëlei 34 te Antwerpen.

Music For Life 2010 gaat dit jaar voor het eerst door in Antwerpen!

Rode Kruis Antwerpen-Stad organiseert REAMATIC FOR LIFE!
Tijdens het Koopjesweekend in de Stadsfeestzaal te Antwerpen op zaterdag 11 december en zondag 12 december telkens van 10h tot 18h, heeft onze afdeling Antwerpen-Stad “Reamatic for Life” op touw gezet. Met deze actie werd er geld ingezameld voor Music For Life!

Vanuit het Rode Kruis Antwerpen-Stad organiseerden wij dus een actie die binnen ons terrein valt en ook leerzaam is... Vandaar: Overwin uw angst en oefen de “Reamatic“ voor het Goede Doel!

“Steun de AIDS-weeskinderen en POMP geld bijeen...”

Hoe meer mensen kunnen reanimeren, hoe meer levens er gered kunnen worden!

Voor uw bijdrage, red je niet alleen het leven van een kind, maar misschien ook dat van je naaste!

En... het werd een succes! 70 mensen leerden reanimeren en er werd 750 euro opgehaald.

Nieuw in 2011

De vernieuwde recreactieruimte

Deze plaats is een ontmoetingsruimte voor de verschillende hulpverleners voor en na de diensten, en is een plaats waar we kunnen vergaderen, een drankje kunnen nuttigen...

Gewoon onder “collega’s” kunnen zijn. Het is niet de bedoeling dat we enkel en alleen komen “werken” als vrijwilliger. Bovendien schept dit een band van samenhorigheid en is dit gunstig voor de teamspirit. Want als je je goed voelt binnen een groep, verloopt het werk des te vlotter.

Deze ruimte werd plechtig ingehuldigd en bewijst nu al zijn diensten!

4 nieuwe fietsen

De evenementen worden groter en groter en vereisen meer materiaal. Denk maar aan Iron Man, Autovrije Zondagen, 10 Miles…

Door het grote bereik kunnen we niet overal tegelijkertijd zijn en is het inzetten van fietsen een absolute must. Door het inschakelen van fietsploegen kunnen we sneller ter plaatse zijn in geval van een grote volkstoeloop. Kijk maar naar de fietsploeg van de politie, nu niet meer weg te denken… Enkele jaren geleden totaal onbekend! Temeer eisen meer en meer organisatoren een fietsploeg in hun risicoplanning die we samen met hen opstellen.

Onze fietsen zijn uitgerust om in alle omstandigheden bij een klein letsel of reanimatie autonoom te kunnen werken in afwachting van een ziekenwagen, indien nodig, ook als deze door de specifieke omstandigheden van het evenement niet binnen de tijdslimiet ter plaatse kan komen. De hulpverleners die in dit team zitten moeten voldoen aan een bepaalde minimum opleiding.

Een verplaatsing op een uitgestrekt terrein tijdens een preventieve hulpactie kan relatief snel worden overbrugd met de fiets waardoor de interventietijden verkleinen.

In 2017 kijken we uit naar de viering van 150 jaar Rode Kruis Antwerpen-Stad!