60 jaar Rode Kruisstickers

60 jaar Rode Kruisstickers … een terugblik

Heb je jezelf ooit afgevraagd waarom onze vrijwilligers uitgerekend stickers verkopen om fondsen te werven? Zouden pleisters of andere kleine eerstehulpartikelen niet logischer zijn? Er zit een verhaal - en ondertussen dus een echte traditie – achter.

In de jaren vijftig wordt het wegennet in België sterk uitgebouwd met steeds meer snelwegen. En in die tijd, toen er nog geen officieel rijbewijs bestond, liep dat niet altijd goed af. Het aantal ongevallen steeg en het Rode Kruis plaatste dan ook hulpposten langs de weg.

Van wimpels over vignetten tot stickers

Om die extra kost te financieren, beginnen de vrijwilligers eerst wimpels te verkopen die de autobestuurders aan de antenne van hun wagen kunnen hangen. Vanaf 1961 worden dat stickers. Enfin, eerst heetten ze nog “vignetten”.  Dit verklaart dus niet alleen waarom we stickers verkopen, maar ook hoe de traditie is ontstaan om dat te doen op kruispunten.

Pas in de jaren '80 ontstaat de gewoonte om stripfiguren de voorkant van de sticker te laten sieren. De spits werd in 1983 afgebeten door de Smurfen.  Het is een traditie die nog steeds voortleeft en die we graag in stand houden!

Robbedoes breekt records

Dat onze vrijwilligers ieder jaar opnieuw met heel veel enthousiasme stickers op pad gaan om zoveel mogelijk stickers te verkopen, mag duidelijk zijn uit de verkoopcijfers van afgelopen jaren. Sinds 2015 zien we het aantal verkochte stickers toenemen met een absoluut Robbedoes-record in 2018: maar liefst 671.386 fans kochten toen een sticker.

Corona strooit roet in het eten

Twee jaar jaar later brak corona uit en konden onze vrijwilligers voor het eerst niet op kruispunten, op parkings van grootwarenhuizen, … staan en dat zorgde voor een historisch jaar waarin 770.000 reeds bedrukte stickers gratis bedeeld werden in Vlaanderen. Uiteraard mét de vraag om de lokale afdeling te steunen. Ook de online mogelijkheid om een sticker aan te kopen, werd extra in de verf gezet maar dat leverde jammer genoeg maar een fractie van het gewenste resultaat op.

Dit doen we in 2021

Ook dit jaar blijft corona roet in het eten strooien en is het jammer genoeg nog steeds niet mogelijk voor onze vrijwilligers om de straat op te trekken en stickers te verkopen. Maar niet getreurd! Het wordt makkelijker dan ooit om onze vrijwilligers te steunen. Check vanaf 22 april www.koopdesticker.be voor meer info!