Bestuur

Rode Kruis Vlaanderen is een vrijwilligersorganisatie die ernaar streeft om in al zijn activiteiten en op alle niveau's maximaal beroep te doen op vrijwilligers.

Iedere provincie telt haar eigen bestuursorganen en verantwoordelijken:

Provincievoorzitter:
François Segers - voorzitter@provincie-vlb.rodekruis.be 

Regio's:

Zij zetelen in de provincieraad. Deze zorgt voor het dagelijks bestuur van onze provincie.

Samen met de provincieverantwoordelijken van de verschillende disciplines vormen zij het Provinciecomité. Dit comité heeft volgende functies:

  • de activiteiten van afdelingen ondersteunen en coördineren,
  • toezicht houden op de afdelingswerking,
  • initiatieven op regionaal of provinciaal niveau opzetten en coördineren,
  • de vrijwilligers die werkzaam zijn in de provincie vertegenwoordigen bij het centrale niveau.

 

Dit zijn de provincieverantwoordelijken voor de verschillende disciplines:

Bloed en Plasma geven
bloed@provincie-vlb.rodekruis.be
016 39 80 70

 

Hulpdienst
Dr. Kurt Anseeuw
hulpdienst@provincie-vlb.rodekruis.be
016 39 80 73 

 

Dringende Sociale Interventies (DSI)
Pieter Aerts
dsi@provincie-vlb.rodekruis.be
016 39 80 73

 

Vorming
Anne Verbraecken
vorming@provincie-vlb.rodekruis.be
 016 39 80 70

 

Sociale Hulpverlening
Chris Verhaegen
socialehulpverlening@provincie-vlb.rodekruis.be
016 39 80 70

 

Zorgbib
zorgbib@provincie-vlb.rodekruis.be
016 39 80 70

 

Internationale Samenwerking
Najdat Tracy
internationale@provincie-vlb.rodekruis.be
016 39 80 70

 

Jeugd Rode Kruis
Sarah Van der Auweraer
jeugd@provincie-vlb.rodekruis.be
016 39 80 70

 

Communicatie en werving
Sophie Nachtergaele
pr@provincie-vlb.rodekruis.be
016 39 80 70