Opleidingen Eerste hulp

Een ongeval is snel gebeurd. Maar als je onmiddellijk hulp biedt, voorkom je vaak erger. Eerste hulp kan echt het verschil maken. Wees gerust, het is makkelijker dan je denkt. Met enkele eenvoudige handelingen kan je al veel doen. Wil je anderen kunnen helpen als er iets gebeurt? Thuis, op school, in de jeugdbeweging, in de sportclub of op het werk. Wij leren je hoe.

Dé referentie in eerste hulp

Onze lesgevers zijn goed opgeleid en beschikken over uitstekend lesmateriaal. We maken de oefeningen zo realistisch mogelijk en de focus ligt op de praktijk. Oefenen, oefenen, oefenen! Al onze eerstehulprichtlijnen en -publicaties zijn wetenschappelijk onderbouwd. Deze ‘evidence-based’ aanpak garandeert dat we altijd de beste adviezen geven.

Onderaan de pagina ontdek je ons opleidingsaanbod.

Opleidingen op het programma:

Heb je vragen of heb je intresse om een opleiding te volgen? Contacteer onze verantwoordelijke Vorming:

Carmen De Mey

Afdelingsverantwoordelijke Vorming

Cursus Eerste hulp-Helper

Combinatiecursus Eerste hulp-Helper

De combinatiecursus Eerste hulp-Helper is een combinatie van de basiscursus Eerste hulp en de vervolgcursus Helper. Als je slaagt voor alle onderdelen van het examen, dan ontvang je een brevet dat 5 jaar geldig blijft. Je verkrijgt ook de kwalificatie 'Eerste hulp-Helper'.

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen die minstens 16 jaar is of wordt in het kalenderjaar waarin de cursus start, mag deelnemen aan deze cursus.

Duur

De cursus duurt 24 uur en wordt gevolgd door een examen

Deel Eerste hulp

Programma:

 • Basisprincipes van eerste hulp
 • Vier stappen in eerste hulp
 • Stabiele zijligging
 • Flauwte
 • Bloedingen
 • Reanimeren en defibrilleren (volwassene)
 • Verdrinking
 • Huidwonden, inclusief geïnfecteerde wonden, blaren als gevolg van wrijving, wonden met vreemd voorwerp
 • Brandwonden, inclusief zonnebrand
 • Beroerte
 • Hartaanval
 • Verslikking

Deel Helper

Programma:

 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels aan botten, spieren en gewrichten
 • Reanimeren en defibrilleren (volwassene, baby en kind)
 • Ademhalingsmoeilijkheden: hyperventilatie en kortademigheid
 • Schokken en stuipen
 • Vreemd voorwerp in oor, neus en oog
 • Hoofdletsel en -wervelletsel
 • Diabetes
 • Problemen bij hitte en koude
 • Insectensteek of -beet
 • Tekenbeet
 • Allergieën: anafylactische shock
 • Vergiftigingen, inclusief koolstofmonoxidevergiftiging
 • Eerstehulpmaterialen

Themalessen Eerste hulp

Reanimeren en defibrilleren Hartveilig

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen die minstens 13 jaar is of wordt in het kalenderjaar waarin de opleiding start, of in het eerste jaar van het secundair onderwijs zit, mag deelnemen aan deze opleiding.

Duur

De les duurt 3 uur en is bedoeld voor maximaal 15 deelnemers.

Programma

 • Benadering van het slachtoffer
 • Reanimeren
 • Stabiele zijligging
 • Defibrilleren
 • Gebruik van zakmasker

Eerste hulp bij baby’s en kinderen

Wat leer je?

 • Hoe je zelf eerste hulp kunnen bieden bij vaak voorkomende letsels en aandoeningen bij baby's en kinderen
 • Wanneer je een arts moeten raadplegen
 • Wanneer het nodig is om de hulpdiensten te alarmeren

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen die minstens 16 jaar is of wordt in het kalenderjaar waarin de opleiding start, mag deelnemen aan deze opleiding.

Duur

De les duurt 3 uur en is bedoeld voor maximaal 15 deelnemers.

Programma

 • Basisprincipes van eerste hulp
 • Vier stappen in eerste hulp
 • Schaafwonden
 • Brandwonden
 • Bloedneus
 • Koortsstuipen
 • Verstuiking
 • Vergiftiging door inslikken
 • Verslikking bij baby en kind
 • Tekenbeet
 • Huisapotheek 

Reanimatie bij baby’s en kinderen

Wat leer je?

In deze themales leer je baby's en kinderen reanimeren.

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen die minstens 16 jaar is of wordt in het kalenderjaar waarin de opleiding start, mag deelnemen aan deze opleiding.

Duur

De les duurt 3 uur en is bedoeld voor maximaal 15 deelnemers.

Programma

 • Principes van eerste hulp
 • Vier stappen in eerste hulp
 • Stabiele zijligging
 • Reanimeren bij baby’s en kinderen
 • Het gebruik van een AED bij baby’s en kinderen
 • Verslikking bij baby’s en kinderen
 • Hersenschudding (met inbegrip van buil op het hoofd)
 • Ernstige bloeding

Eerste hulp bij verkeersongevallen

Wat leer je?

 • Zorgen voor de veiligheid bij een ongeval
 • Eerste hulp bij vaak voorkomende letsels
 • Tips om een ongeval te voorkomen

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen die minstens 16 jaar is of wordt in het kalenderjaar waarin de opleiding start, mag deelnemen aan deze opleiding.

Duur

De les duurt 3 uur en is bedoeld voor maximaal 15 deelnemers.

Programma

 • Basisprincipes van eerste hulp
 • Vier stappen in eerste hulp
 • Stabiele zijligging
 • Bloedingen
 • Brandwonden
 • Hoofd- en wervelletsels
 • Letsels aan bewegingsstelsel
 • Hoe voorkom je ongevallen?

Eerste hulp op zomervakantie

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen die minstens 16 jaar is of wordt in het kalenderjaar waarin de opleiding start, mag deelnemen aan deze opleiding.

Duur

De les duurt 3 uur en is bedoeld voor maximaal 15 deelnemers.

Programma

 • Basisprincipes van eerste hulp
 • Vier stappen in eerste hulp
 • Aandoeningen en letsels op vakantie
 • Ziektes op vakantie voorkomen

Eerste hulp bij alcohol- en drugsincidenten

Wat leer je?

 • Eerste hulp in enkele specifieke situaties: overdosis, oververhitting, bad trip
 • Soorten drugs en acute risico's

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen die minstens 16 jaar is of wordt in het kalenderjaar waarin de opleiding start, mag deelnemen aan deze opleiding.

Duur

De les duurt 3 uur en is bedoeld voor maximaal 15 deelnemers.

Programma

 • Basisprincipes van eerste hulp
 • Vier stappen in eerste hulp
 • Vergiftiging door alcohol
 • Vergiftiging door drugs

Eerste hulp bij CO-vergiftiging

Wat leer je?

 • Tips om een CO-vergiftiging te voorkomen
 • Eerste hulp verlenen bij een CO-vergiftiging

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen die minstens 16 jaar is of wordt in het kalenderjaar waarin de opleiding start, mag deelnemen aan deze opleiding.

Duur

De les duurt 3 uur en is bedoeld voor maximaal 15 deelnemers.

Programma

 • Basisprincipes van eerste hulp
 • Vier stappen in eerste hulp
 • Preventie van CO-vergiftiging
 • Eerstehulpverlening bij CO-vergiftiging

Eerste hulp bij sportongevallen

Wat leer je?

 • Verband- en transporttechnieken
 • Eerste hulp bieden en organiseren in een sportclub
 • Ongevallen voorkomen

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen die minstens 16 jaar is of wordt in het kalenderjaar waarin de opleiding start, mag deelnemen aan deze opleiding.

Duur

De les duurt 3 uur en is bedoeld voor maximaal 15 deelnemers.

Programma

 • Basisprincipes van eerste hulp
 • Vier stappen in eerste hulp
 • Letsels aan het bewegingsstelsel
 • Blauwe nagel
 • Flauwte
 • Hoofd- en wervelletsels
 • Ademhalingsmoeilijkheden
 • Steken in de zij
 • Schaafwonde 
 • Blaren
 • Letsel aan de geslachtsdelen

Eerste hulp bij huis-, tuin- en keukenongevallen

Wat leer je?

In deze themales leer je eerste hulp bij vaak voorkomende letsels in de thuisomgeving.

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen die minstens 16 jaar is of wordt in het kalenderjaar waarin de opleiding start, mag deelnemen aan deze opleiding.

Duur

De les duurt 3 uur en is bedoeld voor maximaal 15 deelnemers.

Programma

 • Principes van eerste hulp
 • Vier stappen in eerste hulp
 • Verslikking
 • Letsels aan bewegingsstelsel
 • Bloedneus
 • Huidwonden
 • Afgebroken of uitgevallen tand
 • Brandwonden
 • Wonde met vreemd voorwerp
 • Steken en beten
 • Vergiftiging
 • Huisapotheek

Eerste hulp bij sportongevallen

Wat leer je?

 • Verband- en transporttechnieken
 • Eerste hulp bieden en organiseren in een sportclub
 • Ongevallen voorkomen

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen die minstens 16 jaar is of wordt in het kalenderjaar waarin de opleiding start, mag deelnemen aan deze opleiding.

Duur

De les duurt 3 uur en is bedoeld voor maximaal 15 deelnemers.

Programma

 • Basisprincipes van eerste hulp
 • Vier stappen in eerste hulp
 • Letsels aan het bewegingsstelsel
 • Blauwe nagel
 • Flauwte
 • Hoofd- en wervelletsels
 • Ademhalingsmoeilijkheden
 • Steken in de zij
 • Schaafwonde 
 • Blaren
 • Letsel aan de geslachtsdelen