Cursus Eerste hulp-Helper voorjaar 2023

-

Een ongeval is snel gebeurd. Maar als je onmiddellijk hulp biedt, voorkom je vaak erger. Eerste hulp kan echt het verschil maken. Wees gerust, het is makkelijker dan je denkt. Met enkele eenvoudige handelingen kan je al veel doen. Wil je anderen kunnen helpen als er iets gebeurt? Thuis, op school, in de jeugdbeweging, in de sportclub of op het werk. Wij leren je hoe in een lessenreeks van 10 avonden.

De combinatiecursus Eerste hulp-Helper is een combinatie van de basiscursus Eerste hulp en de vervolgcursus Helper. Als je slaagt voor alle onderdelen van het examen, dan ontvang je een brevet dat 5 jaar geldig blijft. Je verkrijgt ook de kwalificatie 'Eerste hulp-Helper'. Je kan beide cursussen los van elkaar volgen.

Waar en wanneer

We organiseren de cursus in De Kleine Kluis in Anzegem.
De cursus vindt plaats op dinsdagen van 19 tot 22 uur op de volgende data:

Basiscursus Eerste hulp:

 • 28-02-2023
 • 07-03-2023
 • 14-03-2023
 • 21-03-2023
 • 28-03-2023 (examen Eerste hulp)

Vervolgcursus Helper:

 • 18-04-2023
 • 25-04-2023
 • 02-05-2023
 • 16-05-2023
 • 23-05-2023 (examen Helper)

Prijs

De cursus is gratis

Tijdens de les reanimatie en het examen wordt gebruik gemaakt van een zakmasker. Het zakmasker dient voor persoonlijk gebruik en kost €10. De aankoop hiervan is verplicht. Na de lessen kan je het masker hergebruiken. 

Alle theorie zit vervat in het boek 'Help! Eerste hulp voor iedereen'. Dit boek kan worden aangekocht voor €26. De aankoop hiervan is niet verplicht. 

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen die minstens 16 jaar is of wordt in het kalenderjaar waarin de cursus start, mag deelnemen aan deze cursus.

Programma

Basiscursus Eerste hulp

 • Basisprincipes van eerste hulp
 • Vier stappen in eerste hulp
 • Stabiele zijligging
 • Flauwte
 • Bloedingen
 • Reanimeren en defibrilleren (volwassene)
 • Verdrinking
 • Huidwonden, inclusief geïnfecteerde wonden, blaren als gevolg van wrijving, wonden met vreemd voorwerp
 • Brandwonden, inclusief zonnebrand
 • Beroerte
 • Hartaanval
 • Verslikking

Vervolgcursus Helper

 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels aan botten, spieren en gewrichten
 • Reanimeren en defibrilleren (volwassene, baby en kind)
 • Ademhalingsmoeilijkheden: hyperventilatie en kortademigheid
 • Schokken en stuipen
 • Vreemd voorwerp in oor, neus en oog
 • Hoofdletsel en -wervelletsel
 • Diabetes
 • Problemen bij hitte en koude
 • Insectensteek of -beet
 • Tekenbeet
 • Allergieën: anafylactische shock
 • Vergiftigingen, inclusief koolstofmonoxidevergiftiging
 • Eerstehulpmaterialen

Inlichtingen en inschrijven

Je kan jezelf rechtstreeks inschrijven via onderstaande links:

Basiscursus Eerste hulp
Examen Eerste hulp
Vervolgcursus Helper
Examen Helper

Meer info?

Mail naar vorming@waregem-anzegem.rodekruis.be of bel 0472 29 30 07.


#rodekruis #eerstehulp #helpthelpen

Locatie

Gijzelbrechtegemstraat 42
8570 Anzegem

Bekijk op Google Maps


Kleine Kluis