Onze afdeling tijdens COVID-19

Onze lokale afdeling heeft heel wat werk verzet tijdens de eerste golf van de coronacrisis. Een noodzakelijk kwaad, maar eentje waar we trots op zijn. Samen met vele andere afdelingen van het Rode Kruis-Vlaanderen hebben we in het totaal meer dan 140.000 vrijwillige uren geholpen.

Voor onze afdeling begon het op 13 maart 2020, we ontvingen een alarm. Onze overheid had het Rode Kruis ingeschakeld om haar reguliere diensten te ondersteunen. Via onze hoofdzetel kregen we die namiddag de vraag of we onmiddellijk onze vrijwilligers en onze ziekenwagen wilden inzetten in opdracht van de Noodcentrale 112 voor het transport van patiënten die besmet waren met corona of met gelijkaardige symptomen. Dit zowel van thuis uit naar het ziekenhuis als van het ene ziekenhuis naar het andere.

Onze verantwoordelijken binnen de afdeling schoten in actie om voor al zeker twee weken 24 op 24 vrijwilligers in te roosteren om klaar te staan. Daarnaast moesten zij heel wat voorraad inslaan. De noodzakelijke beschermingsmiddelen werden in allerijl aangekocht in grote hoeveelheden en allerhande medisch en desinfecterend materiaal werd besteld. Onder meer extra handschoenen, ontsmettingsmiddel, beschermingspakken, maskers, schermen, brillen, zuurstof, zuurstofmaskers…

Als standaard hebben wij hier zeker wel voorraden van, maar deze zijn beperkt.

Dus die avond nog (13 maart) stonden we klaar. Initieel van thuis uit. Maar om de veiligheid van onze families te verzekeren zijn we na een aantal dagen verhuisd naar ons lokaal. Hier verbleven onze vrijwilligers wanneer ze een wachtdienst hadden. Om ons lokaal wat aangenaam te maken voor hen, schoten onze andere vrijwilligers in actie. Ze hebben het lokaal van bedden, een zetel, eten, drinken, tv, tafeltjes, lampjes, planten… voorzien. 

De eerste twee weken deden we dit heel intensief. Hierna stonden onze vrijwilligers zeven dagen per week twaalf uren per dag stand-by. We kregen hier dan ook heel veel steun van mensen in onze gemeente waar we eten, drinken… van kregen. Ook onze eigen vrijwilligers die niet op de ziekenwagen ingezet konden worden, verzetten heel wat werk. Naast koken of het lokaal inrichten zorgden zij voor onze voorraden, het poetsen en ontsmetten van het lokaal, de ziekenwagen…

Daarenboven kregen we van onze naburige afdelingen steun, onder andere van afdeling Lille, Turnhout, Ravels…

Hoe zag een rit eruit? Een gemiddelde rit duurde van vertrek tot dat we een patiënt in het ziekenhuis hadden afgezet en ontsmet waren ongeveer twee uur. Dit was heel intensief voor de ziekenwagenbemanning. Niet enkel het rijden naar de patiënt duurde soms een half uur (prioritair) maar ook het ingepakt zitten in de beschermende middelen was soms een uitdaging met het warme weer.

Je zal ons ongetwijfeld wel eens hebben zien of horen voorbijrijden in de eerste maanden. We kwamen niet enkel in onze regio, maar reden over heel de provincie. Van in onze eigen gemeente naar centrum Antwerpen tot in Mechelen, overal kwamen we en in alle ziekenhuizen van onze provincie hebben ze ons weten passeren.

Naast het vervoer van Covid-patiënten zat onze verantwoordelijke of een afgevaardigde ook regelmatig samen met de crisiscel van onze gemeente (Burgemeester, communicatie, rampenambtenaar, politie, brandweer, medische, … In het begin elke week, na verloop van tijd om de zoveel weken. Hier vertegenwoordigden we de medische discipline en koppelden we vragen of situaties terug aan FOD Volksgezondheid. 

Ook onze uitleendienst hield materiaal opzij (voornamelijk ziekenhuisbedden) voor in het geval dat een zorginstelling in onze gemeente deze op zou vragen.

We zorgden ervoor dat je kon blijven bloedgeven in onze gemeente. Covid of niet, er blijft een vraag naar bloedzakjes in onze ziekenhuizen. Onze vrijwilligers moesten er dus voor zorgen dat ook in deze tijden veilig bloed kan gegeven worden en dat al onze donoren op de hoogte zijn van de maatregelen.  

Nadat de eerste golf voorbij leek te zijn, zijn ook veel van deze activiteiten voor ons even gestopt. Hier hadden we tijd om even op adem te komen en ons voor te bereiden op een eventueel tweede golf. Tot hiertoe is onze inzet niet meer noodzakelijk geweest en hebben we eind mei de meeste van onze Covid-activiteiten kunnen stilleggen. Enkel de vergaderingen met de crisiscel van Vosselaar gaan op regelmatige basis nog door.

Maar wanneer we de vraag krijgen … staan we er weer voor jullie!

Net zoals vele organisaties neemt het Rode Kruis-Vlaanderen maatregelen in haar werking.
Alle niet noodzakelijke activiteiten worden geannuleerd of tot een minimum beperkt.

Voor onze lokale afdeling betekend dit:
- Onze EHBO cursus wordt uitgesteld.
- Vergaderingen en andere interne activiteiten worden geannuleerd.
- Onze hulpdienst blijft paraat staan voor medische/logistieke/administratieve ondersteuning van de reguliere hulpdiensten.

Wat met het bloedgeven?
Dit is een levensbelangrijke taak binnen onze organisatie/maatschappij.
Met verhoogde hygiëne maatregelen gaan deze gewoon door.
We willen iedereen (jullie) dan ook oproepen om dit zeker te blijven doen.
Het zal de komende maanden nog meer nodig zijn dan anders.

Wil je meer informatie over corona of over het bloedgeven?

https://www.info-coronavirus.be/nl/

https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/bloedinzamelingen-van-rode-kruis-vlaanderen-sluiten-niet-/

Heb je een specifieke vraag met betrekking tot onze organisatie of lokale afdeling?
Mail gerust met voorzitter@vosselaar.rodekruis.be.

 

Artikel in Vossestreken