Hulp op rampen

Het Rode Kruis probeert de risico’s op rampen te beperken, maar we helpen ook vermijden dat een ‘kleinschalig’ ongeval leidt tot een grootschalige ramp. De aanwezigheid van het Rode Kruis is geen garantie dat er niks gebeurt. Maar als we aanwezig zijn, kunnen we snel en doeltreffend ingrijpen. Concreet helpt het Rode Kruis bij: verkeersongevallen, branden, gaslekken en –ontploffingen, wateroverlast, instortingen, monsterfiles in de brandende zon…

Interventies

Het Rode Kruis staat op elk moment paraat. Goed opgeleide mensen geholpen door oerdegelijk materiaal staan altijd klaar om uit te rukken. Een grote of een kleine ramp: als de nood het hoogst is, is het Rode Kruis nabij.

Psychosociale hulp voor alle betrokkenen

DSI staat voor Dringende Sociale Interventie. Dit is een dienst die optreedt bij rampen en zich vooral richt op de wonden die je niet kunt zien. DSI heeft oog voor alle betrokkenen van een ramp, dus naast de gewonden zorgen ze ook voor de niet-gewonde slachtoffers, familieleden, verwanten…

DSI-vrijwilligers zorgen voor het onthaal en de begeleiding van de slachtoffers. Ook het verzamelen, verwerken en verspreiden van informatie over de identiteit en de locatie van slachtoffers behoort tot hun taak.

DSI biedt ook psychosociale hulp op vraag van organisaties na een ongeval of een andere schokkende gebeurtenis (overval, zelfmoord…).

23.483

Gereden kilometers

462

Ziekenvervoeren 2016

54

Aantal vrijwilligers