Niet-dringend ziekenvervoer

Ziekenvervoer

Diverse afdelingen van het Rode Kruis beschikken over een ziekenwagen. Om een deel van deze kost te kunnen dragen worden deze ziekenwagens ingeschakeld in het niet- prioritaire ziekenvervoer. Dit is het vervoer van patiënten voor opname of ontslag uit een ziekenhuis, evenals ritten naar de nierdialyse, radiotherapie, andere consultaties en dergelijke. Hierbij kan de patiënt zelf kiezen naar welk ziekenhuis hij wenst gebracht te worden.

Aanvragen voor dergelijke ritten dienen te gebeuren via het telefoon- nummer 105 of via, de zieken- fonds overkoepelende organisatie, Mutas (tel. 02/272 09 01) met de vraag vervoerd te worden door een ziekenwagen van het Rode Kruis. Tussenkomst van het ziekenfonds is afhankelijk van ziekenfonds tot ziekenfonds, hier dient men zich best op voorhand goed over te informeren.

De ziekenwagens van het Rode Kruis zijn volledig uitgerust conform de 112 ziekenwagens en worden bemand door twee ervaren en goed opgeleide vrijwilligers.

Voor onze regio is er een samen- werking tussen onze afdeling en afdeling Herzele om minstens 1 ziekenwagen de klok rond in standby te hebben voor niet-prioritair zieken- vervoer. Op werkdagen zijn er dit tussen 8u00 en 18u00 zelfs twee.

OPGELET: wij bieden niet-dringend ziekenvervoer aan. Als je dringende medische hulp nodig hebt – bijvoorbeeld na een ongeval - bel dan 112.