Hulpdienst

De Hulpdienst van het Rode-Kruis Sint-Lievens- Houtem staat in voor medische permanentie op plaatselijke activiteiten of evenementen. Dit zijn preventieve diensten. In dergelijke situaties waar er een grote opkomst is van personen of een verhoogd risico op ongevallen kan de Hulpdienst, indien nodig, snel de eerste zorgen toedienen. Onze aanwezigheid kan enerzijds geadviseerd worden door de gemeentelijke veiligheidscel of een overkoepelende bond waaronder de organisatie valt. Anderzijds kan een organisator zelf ook bijstand van onze Rode Kruisafdeling vragen om zo de door hem georganiseerde manifestatie te beveiligen. 

Sommige preventieve diensten vereisen de inzet van een ziekenwagen omdat er afvoer van gewonden kan worden verwacht. Voorbeelden hiervan zijn wielerwedstrijden, motorcrosswedstrijden, organisaties met verhoogd drankgebruik of enorme volkstoe- loop... Voor de inzet van het materiaal dient de organisator een deel van de kosten bij te dragen. De hulpverleners zelf, allen vrijwilligers, zetten zich volledig kosteloos in. Alle vormen van medische bijstand ter plaatse zijn gratis voor het slachtoffer.

Onze Hulpdienst staat ook steeds paraat bij onverwachte omstandigheden om op
korte tijd de 112 hulpdiensten te versterken. Dit zowel met manschappen als materiaal. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de aanslagen te Brussel, de treinramp in Wetteren, de massale evacuatie van bewoners na het ontdekken van een oude vliegtuigbom in Merelbeke, waterbedelingen bij stilstaande files enz.

Deze diensten worden volledig gratis aangeboden aan de bevolking. Dit is mogelijk dankzij de vrijwilligers die onze hulpdienst telt. Onze ploeg bestaat uit een 15-tal vrijwilligers waarvan er vrijwel iedere week ergens een paar actief zijn.


Onze afdeling is steeds op zoek naar bijkomende vrijwilligers.

Om bij de Hulpdienst te komen, is er geen voorafgaande medische opleiding vereist. Het Rode Kruis staat in voor een specifieke opleiding. Deze kost wordt gedragen door de afdeling. Er worden ook regelmatig bijscholingen voorzien zodat de kwaliteit van de dienst- verlening gewaarborgd blijft. Alle kosten die de vrijwilligers maken in het kader van hun inzet worden vergoed door de afdeling. De inzet zelf is volledig vrijwillig, en bijgevolg zonder enige financiële compensatie.

 

Contacteer ons