Uitzonderlijk éxtra fiscaal voordeel voor giften in 2020. Kijk bij de nieuwsberichten voor meer info.

COVID-19 treft iedereen zwaar, ook Rode Kruis-Vlaanderen. Maar liefst 11.000 vrijwilligers stonden van bij het begin van de coronacrisis in ons land klaar om de druk op de zorgsector in Vlaanderen te verkleinen. Niet minder dan 138.605 uren hebben ze vrijwillig geholpen met het vervoer van coronapatiënten, ondersteuning aan zorgverleners in rust- en verzorgingstehuizen … en zoveel meer.

Maar ook vrijwillige inzet kost geld. Ziekenwagens rijden bijvoorbeeld niet op water en moeten onderhouden worden, vrijwilligers moeten degelijk opgeleid zijn en moeten over de beste materialen beschikken om anderen te kunnen helpen.

Door de lockdown werden helaas ook onze fondsenwervingsacties hard getroffen. Geen stickerverkoop, geen fondsenwerving op straat of deur-aan-deur … Dat betekent minder inkomsten én meer kosten dit jaar.

De overheid stimuleert daarom de vrijgevigheid van de burger door een uitzonderlijk fiscaal voordeel te bieden voor schenkers die een gift doen in 2020. De belastingvermindering voor giften in 2020 wordt opgetrokken van 45% naar 60%. Ook het plafond voor belastingvermindering voor giften wordt verhoogd van 10 naar 20% van het netto-belastbaar inkomen.

We hopen dat dit de bevolking zal aanmoedigen om het Rode Kruis dit jaar extra te steunen ten voordele van het maatschappelijk belang. 

Moedig de inwoners van jouw werkgebied dus aan om jouw afdeling (nog) meer te steunen dankzij dit voordeel! Je kan hiervoor ook het nieuwsbericht op rodekruis.be gebruiken. Dit fiscaal voordeel is ook verwerkt in de brieven van de Lokale steunactie.