Eindresultaat Kunst@rode kruis: 150.000€ voor zorghotel Polderwind.

De afdeling Ronse-Kluisbergen organiseerde zondagmiddag in het foyer van de CC De Ververij een after-party voor alle vrijwilligers die aan de manifestatie Kunst@rodekruis hebben deelgenomen. Uiteindelijk bleken meer dan 250 vrijwilligers nodig om dit unieke gebeuren in goede banen te leiden. Van bij de ontvangst van de eerste kunstwerken tot het volledig ontmantelen van de tentoonstelling, waren constant vrijwilligers in de weer. En tijdens de expo in het Klooster en TOI 3 werden 5.000 bezoekers ontvangen, begeleid en voorzien van spijs en drank. En dit allemaal op vrijwillige basis. Het einde kwam dan ook bij iedereen met een zeer voldaan gevoel, maar ook met een zucht van verlichting.
Vandaag werd echter de vrucht van al die inspanningen bekendgemaakt. Met een nettobedrag van 150.000 € overtreft het resultaat alle verwachtingen. De aanwezigheid van quasi alle bekende kunstenaars op de verkooptentoonstelling en de kwaliteit op de Red Cross Art Contest liet al het beste verhopen, maar dit resultaat had niemand durven voorspellen. Ook de symbiose tussen kunst, gastronomie, muziek en design verliep naadloos en kon de vele bezoekers zeker bekoren. Voorzitter Pascal Van Overmeire was dan ook meer dan fier om dit resultaat aan zijn vrijwilligers mede te delen.
Een bewijs ook, dat Ronse een groot hart heeft als het er op aankomt. In zijn toespraak onderstreepte hij de dankbaarheid die al de medewerkers verdienen. Naast de sponsors en de media, hebben zij er voor gezorgd dat dit mogelijk werd.
Het ganse project werd aangevat om het in aanbouw zijnde zorghotel “Polderwind” van het Rode Kruis Vlaanderen een steuntje in de rug te geven, het wordt uiteindelijk een ferme duw. Het was dan ook met trots en onder een warm applaus dat de cheque werd overhandigd aan de verantwoordelijken van Rode Kruis Vlaanderen.
Zeg nooit nooit, maar dergelijke manifestatie wordt waarschijnlijk voor de velen die er aan meewerkten, een “once in a lifetime” ervaring. Maar één zaak is zeker, de vele mensen die voor de tentoonstelling elkaar niet kenden, hebben elkaar leren waarderen en zelfs vriendschappen zijn er uit ontstaan. En als het Rode Kruis “helpt helpen” als slogan heeft, vallen ook deze intermenselijke relaties en solidariteit tussen mensen van alle horizonten, zeker onder haar doelstellingen.
Wij vonden het fijn u erbij te hebben.
Morgen begint echter een nieuwe uitdaging voor de afdeling Ronse-Kluisbergen. Op vraag van de leiding van het Rode kruis Vlaanderen, krijgt de afdeling nu de opdracht en de middelen een pilootproject uit te werken , om met de verschillende Rode Kruis afdelingen van de regio, gesprekken op te starten om mensen en middelen in een groter samenwerkingsverband te laten functioneren. Dit zonder de eigenheid van de afdeling aan te tasten, maar wel rationeler met het beschikbaar potentieel om te gaan. Het uiteindelijk doel is de dienstverlening naar de bevolking toe in alle betrokken gemeenten te verbeteren. Een moeilijke, maar geen onmogelijke opdracht.