Wat doen we

Onze afdeling is voornamelijk bezig met het helpen op uw evenement (preventieve hulpacties). We kunnen dus constant nieuwe vrijwilligers gebruiken en hiervoor organiseren we op zeer regelmatige basis gratis EHBO opleidingen. Een andere dienst die we aanbieden in onze afdeling is de uitleendienst (rolstoelen, krukken,...). Bovendien organiseren we verschillende bloedinzamelingen per jaar op meerdere inzamelpunten in groot-Ninove.

Verder kan je bij het Rode Kruis ook aangepaste vakanties en vakantiekampen volgen en bieden we internationale hulp.

Klik hieronder op het onderdeel waar je graag meer informatie over wenst.

Rode Kruis Ninove

Onze afdeling focust op het helpen op jouw evenement, gratis opleidingen EHBO, bloedinzameling en het uitlenen van materiaal.

1326

bloedafnames in 2015

1927

Oprichting RK Ninove op 2/12/1927

50

geslaagde cursisten in 2015