Wens je bijstand van het Rode Kruis op je manifestatie?

Hulpdienst

De vrijwilligers van de Hulpdienst kom je onder andere tegen op allerhande kleine en grote manifestaties waar we instaan voor het verlenen van eerste hulp.
Onze voornaamste taak is het preventief stand-by staan met het nodige materiaal (tent, brancards, ziekenwagen, verzorgingsmateriaal...) en met de nodige opgeleide vrijwilligers die op correcte wijze hulp kunnen verlenen.
Ook verlenen we, indien nodig, bijstand bij rampen. Dit kan zowel op medisch als op logistiek gebied zijn. We hechten veel belang aan de kwaliteit van onze hulpverlening en daarom doen we zoveel als mogelijk mee aan bijscholingen en oefeningen, wat onze ervaring alleen maar ten goede kan komen.
Wij zorgen ervoor dat, mocht je wat voorhebben, je op de gepaste wijze hulp krijgt. Zit je op een wandeltocht met een pijnlijke blaar of heb je op een muziekfestival een astma-aanval, de vrijwilligers van de Hulpdienst weten er altijd raad mee en staan altijd voor je paraat.
Kan ik een preventieve dienst aanvragen?

Wie een sportmanifestatie of een activiteit organiseert waarop veel publiek verwacht wordt, kan steeds een beroep doen op de aanwezigheid van de hulpdienst tijdens die activiteit.
Er worden tussen de hulpdienst en de organisator duidelijke afspraken gemaakt door middel van een schriftelijke aanvraag. Deze wordt zo snel mogelijk behandeld, zo weet de organisator steeds duidelijk wat hij wel en niet kan verwachten.
Wenst u meer informatie over de inzet van de hulpdienst tijdens een manifestatie die u organiseert, dan kan u steeds contact opnemen met de onze verantwoordelijke hulpdienst.

Wil je het Rode Kruis Niel-Schelle op jouw evenement? Neem dan zeker hier een kijkje even de brochure door waarin staat waar je rekening mee moet houden bij het aanvragen van het Rode Kruis.