Rode Kruis-Vlaanderen lanceert solidariteitsactie

Naar aanleiding van de watersnood in ons land zijn er zeer veel blijken van solidariteit, ook in onze buurt. Deze blijken van steun en medeleven zijn hartverwarmend.

Er worden enorm veel inzamelingsacties op poten gezet, door burgers, door verenigingen, door bedrijven.

Er is op dit moment echter geen zicht op welke goederen waar precies nodig zijn. De focus van de lokale overheden en de hulpdiensten ligt nog steeds op de acute fase – er zijn nog steeds mensen vermist, er zijn nog acties nodig in het kader van de primaire veiligheid.

Rode Kruis-Vlaanderen roept daarom op om te stoppen met het inzamelen van goederen.
De verwachting is dat er veel meer goederen ingezameld worden dan dat er nodig zullen zijn – het aanbod dreigt de vraag ruimschoots te overschrijden. Het is beter te wachten tot duidelijk is wat nodig is. De overheid zoekt samen met Rode Kruis naar een oplossing voor de goederenstroom, maar Rode Kruis zal dit niet allemaal kunnen verwerken – zeker niet als de goederen in de getroffen gebieden niet nodig blijken te zijn.

Wat doen wij als plaatselijke afdeling dan wel?

 1. Wij focussen ons op het inzamelen van financiële middelen:
  • We verspreiden het rekeningnummer
   BE70 0000 0000 2525 van Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique
  • De handelaars die met onze afdeling samenwerkten met de stickerverkoop, worden gevraagd mee te werken aan een inzamelactie en zullen van ons een collectebus ontvangen.
   Ook via een QR-code zal elektronisch geld kunnen overgeschreven worden
  • Met deze financiële middelen kunnen benodigdheden aangekocht worden volgens de lokale noden. Dit werkt efficiënter dan het organiseren van inzamelacties
 2. Wij proberen via de hoofdzetel en/of de provinciale zetels van de getroffen provincies contact te
  leggen met lokale afdelingen met als doel de werkelijke noden te kennen en via die afdelingen de
  lokale gemeenschap te steunen.
 3. Wij roepen iedereen die wil meewerken ter plaatse op om zich te registreren als crisisvrijwilliger
  via crisisvrijwilligers.rodekruis.be
  Hiervoor werd het platform voor de inzet van (crisis)vrijwilligers opnieuw gelanceerd. Rode Kruis
  Vlaanderen zal de komende dagen verder informeren over waar en hoe de crisisvrijwilligers kunnen
  ingezet worden. Bij de categorie ‘Hulpvrager’ kan ‘Hulpverlening noodweer’ aangevinkt worden.
  Wanneer er taken aangeboden worden, kan de keuze gemaakt worden er al dan niet op in te gaan.
 4. We doen een oproep naar bedrijven: wil je als bedrijf een bijdrage leveren, contacteer dan
  relatiebeheer@rodekruis.be

Steun de slachtoffers van de overstomingen

Wat kan jij doen?