Voorwaarden

Alls organisatie nemen wij het maatschappelijk belang als vertrekpunt. Het is de uitdaging van Jeugd Rode Kruis om op nieuwe maatschappelijke noden in te kunnen spelen met, door en voor kinderen en jongeren.

Visie en waarden

Jeugd Rode Kruis gaat uit van volgende 7 fundamentele beginselen:

Menselijkheid: dit is de drijfveer van alle handelen.
Onpartijdigheid: raciale verschillen, overtuiging, geaardheid, sociale klasse of nationaliteit spelen geen rol voor ons, Jeugd Rode Kruis is er voor iedereen!

Neutraliteit: we mengen ons niet in publieke debatten die politiek, raciaal, religieus of ideologisch gekleurd zijn zodat de jeugd in alle omstandigheden vertrouwen kan bewaren in onze werking.

Onafhankelijkheid: we bepalen zelf ons beleid, maken zelf onze keuzes en zoeken zelf onze financiële bronnen.

Vrijwilligheid: onze werking steunt op de inzet van vrijwilligers. We streven geen financiële winst na.

Eenheid: alle JRK'ers scharen zich achter dezelfde beginselen en delen dezelfde missie en visie.

Universaliteit: wereldwijd scharen zusterverenigingen van Jeugd Rode Kruis zich achter dezelfde fundamentele beginselen.

Foto’s

Tijdens de kampen worden foto's gemaakt als herinnering en als ondersteuning van het JRK-programma aangeboden via folders en affiches. Deze foto's zijn eigendom van de organisatie en worden onder geen enkel beding voor andere doeleinden gebruikt.
Na elke vakantie worden de foto's op de website gezet. Indien u echter liever heeft dat wij geen foto’s van uw kind publiceren dient u dit aan te duiden op de inschrijvingfiche.

Gegevens fiche en medische fiche

Elke deelnemer dient een gegevens fiche en een mediche fiche in te vullen en af te geven aan de verantwoordelijke van het kamp bij vertrek. Deze fiche krijgt u opgestuurd of per mail nadat u de inschrijving heeft bevestigd.

Kampreglement

Bij elke inschrijving wordt een kampreglement opgestuurd of doorgemaild.